PreporučenoTech

19% kućanstava bez neta, rast web trgovine i drugi ICT trendovi u 2019.: prvi rezultati/DZS

Ilustracija

Državni zavod  za statistiku je objavio prve rezultate istraživanja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT/ICT) u  kućanstvima i kod pojedinaca u 2019.

Trendovi:

  • Opremljenost kućanstava računalom i širokopojasnim pristupom internetu na prošlogodišnjoj su razini.
  • Upotreba mobilnoga širokopojasnog pristupa internetu u porastu je (porast od 4% u odnosu na 2018.).
  • Upotreba računala i interneta na prošlogodišnjoj je razini u svim dobnim skupinama.
  • Upotreba mrežnih (online) usluga e-uprave niža je od prošlogodišnje razine (pad od 6% u odnosu na 2018.).
  • Trgovina putem interneta u znatnijem je porastu; 45% internetskih korisnika u prethodnoj je godini kupovalo robu i usluge putem interneta (porast od 10% u odnosu na 2018.).
  • Ekonomija dijeljenja ‒ 24% internetskih korisnika služilo se internetom kako bi ugovorili uslugu smještaja, dok ih je 22%  ugovorilo uslugu prijevoza kod fizičkih osoba (npr. AirBnB, Homeaway, Taxify, BlaBlaCar).

19% anketiranih kućanstava bez neta

Sva kućanstva koriste se fiksnim širokopojasnim pristupom internetu, a broj kućanstava koja pristupaju internetu putem širokopojasnih mobilnih mreža porastao je s 66% na 70%, uglavnom zahvaljujući sve većoj dostupnosti mobilnih uređaja poput tableta, mobilnih telefona i USB modema koji se koriste 3G/4G tehnologijom.

DZS

Od ukupnog broja anketiranih kućanstava, 19% ih nema internetski priključak. Rezultati istraživanja pokazali su da je najčešći razlog tomu nepostojanje potrebe za upotrebom interneta te nedostatno znanje za njegovu upotrebu. Znatan broj ispitanika istaknuo je da su previsoke cijene usluga i potrebne opreme jedan od bitnijih razloga zbog kojih kućanstvo nema internetski priključak.

DZS

Primijećen je minimalni porast u svim dobnim skupinama korisnika računala u odnosu na prethodnu godinu. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u upotrebi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti, kao najmlađa skupina, najčešće upotrebljavaju računala.

Dobni trendovi

Primijećen je porast u svim dobnim skupinama korisnika interneta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći porast zabilježen je u dobnoj skupini 55 − 64 godine starosti, tj. 8% u odnosu na prethodnu godinu. Očekivano, najmlađa populacija prednjači u upotrebi interneta, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti, kao najmlađa skupina, najčešće upotrebljavaju internet.

DZS

Primijećen je porast u svim dobnim skupinama korisnika interneta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći porast zabilježen je u dobnoj skupini 55 − 64 godine starosti, tj. 8% u odnosu na prethodnu godinu. Očekivano, najmlađa populacija prednjači u upotrebi interneta, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti, kao najmlađa skupina, najčešće upotrebljavaju internet.

Prateći učestalost kupnje i iznos novca koji ispitanici potroše pri internetskoj kupnji, možemo vidjeti da je 74% kupaca kupovalo 1 ‒ 5 puta, dok se 45% transakcija odnosi na iznose do 750 kuna.

Značajan rast web trgovine, fenomena dijeljene ekonomije

Rezultati istraživanja pokazuju da je došlo do bitnijeg porasta trgovine putem interneta. Robu i usluge kupovalo je putem interneta 45% internetskih korisnika, što je porast od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Navike kupaca vrlo su slične onima od prethodne godine; i dalje prednjači kupnja kućnih potrepština, odjeće i sportske opreme, ulaznica za priredbe, elektroničke opreme te dijelova za računala.

>>>Plaćali bismo gablec, vrtić, smještaj, 13. i 14. plaću te davali bonuse u vlasničkim udjelima: ICT

Prvi put smo istražili razloge zbog kojih 55% korisnika interneta ne kupuje proizvode i usluge putem interneta. Većina korisnika istaknula je kako radije osobno kupuje robu u trgovini te želi uživo vidjeti robu koju kupuje. Znatan dio istaknuo je bojazan od prijevare ili zlouporabe te ih brine sigurnosni aspekt kupnje putem interneta. Preostali navedeni razlozi bili su zanemarivo zastupljeni.

DZS

Fenomen dijeljene ekonomije, koja obuhvaća transakcije između fizičkih osoba bez posrednika, pratili smo prvi put u prethodnoj godini. Udio pojedinaca koji su ugovorili uslugu smještaja ili prijevoza putem namjenskih platformi ili putem ostalih internetskih izvora poput društvenih mreža porastao je u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati su pokazali da se 24% internetskih korisnika služilo navedenim internetskim izvorima kako bi rezervirali smještaj, dok ih je 22% dogovorilo uslugu prijevoza, piše DZS (.pdf).