PolitikaPreporučeno

75 milijuna eura za plavo gospodarstvo: BlueInvest

Europska komisija u suradnji s Europskim investicijskim fondom, koji je dio grupe Europske investicijske banke (EIB), danas je pokrenula fond BlueInvest. Tijekom konferencije BlueInvest Day održane u Bruxellesu potpredsjednica EIB-a Emma Navarro i povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius pokrenuli su investicijski fond za plavo gospodarstvo u vrijednosti od 75 milijuna EUR.

Fondom BlueInvest upravljat će Europski investicijski fond i njime će se osigurati financijska sredstva za druge investicijske fondove koji su strateški usmjereni na inovativno plavo gospodarstvo i pružaju mu potporu. Taj sektor može imati važnu ulogu u ostvarenju cilja prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo do 2050., koji je najavljen u europskom zelenom planu. Za novi program osigurana je potpora Europskog fonda za strateška ulaganja, koji je financijski stup Plana ulaganja za Europu.

Plavo gospodarstvo uključuje gospodarske aktivnosti povezane s oceanima, morima i obalama. Obuhvaća poduzeća u morskom okolišu i poduzeća na kopnu koja proizvode robu ili usluge koje pridonose pomorskom gospodarstvu te uključuje mnoge obećavajuće projekte i poduzeća u početnoj fazi koji su često rezultat programa istraživanja i razvoja koje financira EU. Ta poduzeća razvijaju rješenja u području energije iz obnovljivih izvora, održivih morskih proizvoda, plave biotehnologije, informatičke tehnologije za pomorstvo i mnogim drugim područjima.

Novi fond dopunjuje platforma BlueInvest Europske komisije, u okviru koje se poduzećima u početnoj fazi, MSP-ovima i rastućim poduzećima pruža podrška u području spremnosti za ulaganja i pristupa financiranju. Kako bi pomogla MSP-ovima u plavom gospodarstvu da razvijaju i stavljaju na tržište nove inovativne i održive proizvode, tehnologije i usluge, Komisija u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo financira i program dodjele bespovratnih sredstava u vrijednosti od dodatnih 40 milijuna EUR.

Virginijus Sinkevičius, europski povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo, izjavio je: Klimatske promjene najviše utječu upravo na oceane, ali u oceanima se nalaze i mnoga rješenja za suočavanje s klimatskom krizom u svim pomorskim sektorima – od ribarstva i akvakulture do energije vjetra na moru, energije valova i plime i oseke, plave biotehnologije i mnogih drugih područja povezanih s inovacijama. Investicijski fond u vrijednosti od 75 milijuna EUR instrument je kojim će se osloboditi potencijal plavog gospodarstva za doprinos u ostvarivanju ciljeva europskog zelenog plana i osiguravanje gospodarskog rasta europskih MSP-ova koji razvijaju inovativne i održive proizvode i usluge.

Potpredsjednica EIB-a Emma Navarro, koja je nadležna za plavo gospodarstvo, izjavila je: Oceani su neophodni za život na Zemlji, ali su ugroženi i potrebno ih je zaštititi. Zbog toga razvijamo inovativna rješenja za financiranje kao potporu plavom gospodarstvu. Ta nam rješenja omogućuju da osiguramo financijska sredstva za zaštitu oceana i pretvorimo mora u održiv gospodarski resurs. Fondom BlueInvest koji danas pokrećemo pružit će se znatan doprinos mobilizaciji privatnih ulaganja u taj sektor i pomoći u pokretanju ključnih projekata. Riječ je o još jednom važnom projektu suradnje EIF-a i Europske komisije.

Glavni direktor EIF-a Alain Godard izjavio je: Oceani pružaju nebrojene mogućnosti za gospodarski rast, ali taj rast mora biti održiv. Ulaganja u sektor plavog gospodarstva koja smo danas potpisali pokazuju da se javna sredstva u EU-u mogu upotrijebiti za privlačenje privatnih ulaganja i poticanje razvoja tog sektora. Iznimno mi je drago da sada možemo pokrenuti fond BlueInvest čija će sredstva zajedno s dodatnim privatnim kapitalom pomoći u ostvarivanju ciljeva europskog programa plavog gospodarstva.

Kontekst

BlueInvest je inicijativa Europske komisije kojom se želi povećati pristup financiranju i spremnost za ulaganja novoosnovanih poduzeća, poduzeća u početnoj fazi te malih i srednjih poduzeća koja posluju u plavom gospodarstvu. Taj se cilj u okviru inicijative nastoji ostvariti putem internetske zajednice, podrške poduzećima u pogledu spremnosti za ulaganja, sudjelovanja ulagača, događanja, akademije i portfelja projekata. Više informacija možete pronaći ovdje.

Europska investicijska banka (EIB) institucija je Europske unije za dugoročno kreditiranje u vlasništvu država članica. Ona pruža dugoročno financiranje za potrebe zdravih ulaganja kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva politika EU-a.

EIF je dio grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija europskim mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima olakšati pristup financiranju. EIF osmišljava i razvija poduzetnički kapital i kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su usmjereni posebno na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF promiče ciljeve EU-a za poticanje inovacija, istraživanja i razvoja, poduzetništva, rasta i zapošljavanja.

Plan ulaganja za Europu usmjeren je na povećanje ulaganja radi otvaranja radnih mjesta i poticanja rasta, što se nastoji postići pametnijom upotrebom financijskih sredstava, uklanjanjem prepreka ulaganju, povećanjem prepoznatljivosti investicijskih projekata te pružanjem tehničke pomoći tim projektima.