Politika

Anja Bagarić imenovana predsjednicom Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar

Vlada je danas na zatvorenome dijelu svoje 10. sjednice utvrdila stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara, i to: Vijeće za konkurentnost u formatu ministara za unutarnje tržište i industriju, 18. rujna 2020., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. rujna 2020., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 21. rujna 2020., te Vijeće za opće poslove (GAC), 22. rujna 2020. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za zatvaranje Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti “ograničeno” te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Vlada je izvještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su i pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/32EiePh

Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3c5DMrb

Što se tiče kadrovskih pitanja, Darko Horvat razriješen je dužnosti supredsjedatelja Međuvladine hrvatsko-ruske komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju, a novim je supredsjedateljem imenovan Tomislav Ćorić.

Također, razriješeni su dosadašnji predsjednik i dio članova Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara Marko Pavić, Davor Huška i Kristina Bilić. Novom predsjednicom Upravnog odbora, koja je po položaju ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana je Nataša Tramišak, a novim članovima imenovani su Davor Huška i Marijana Balić.

Anja Bagarić imenovana je predsjednicom Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar te je istovremeno, radi odlaska na novu dužnost, razriješena dužnosti članice tog Upravnog vijeća.