Biznis i ekonomija

BDP u četvrtom tromjesečju 2019. realno veći za 2,9% na godišnjoj razini: prva procjena

Državni zavod za statistiku je objavio prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2019. prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. Podaci su usklađeni s revizijom godišnjih podataka BDP-a iz listopada 2019.

>>>Revizija BDP-a za razdoblje 1995. do 2017. rezultirala minornim korekcijama: HGK

  • Tromjesečni bruto domaći proizvod (BDP) u četvrtom tromjesečju 2019. realno je veći za 2,5% u odnosu na isto tromjesečje 2018.
  • Sezonski prilagođeni BDP realno je veći za 2,7% u odnosu na isto tromjesečje 2018. te u odnosu na prethodno razdoblje bilježi stopu rasta od 0,3%
  • Bruto dodana vrijednost (BDV) u četvrtom tromjesečju 2019. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine realno je veća za 2,5% (originalni podaci)
DZS

Prva procjena godišnjeg BDP-a za 2019.

  • Prema prvoj procjeni, godišnji BDP za 2019. realno je veći za 2,9% u odnosu na 2018. godinu

Doprinosi rastu BDV-a po djelatnostima

  • Najveći doprinos rastu tromjesečnog BDV-a u četvrtom tromjesečju 2019. ostvaren je u djelatnostima Trgovine na veliko i malo, prijevoza i skladištenja i pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
  • Najveći doprinos smanjenju obujma tromjesečnog BDV-a ostvaren je u djelatnosti Prerađivačke industrije

Doprinosi rastu BDP-a po komponentama

Najveći pozitivan doprinos povećanju obujma BDP-a u četvrtom tromjesečju 2019. ostvaren je rastom izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te izvoza roba i usluga.

DZS

Komentar HGK:

“Rast BDP-a od 2,9 posto u 2019. godini još uvijek nije na razinama koje priželjkujemo i koje moramo doseći ako želimo sustići konkurentne zemlje, naročito ako uzmemo u obzir da smo tek sad došli na realnu razinu BDP-a iz 2008. No, dobar je pokazatelj da idemo u pravom smjeru jer rastemo na krilima svih kategorija domaće i inozemne potražnje, pri čemu treba posebno istaknuti relativno visoku dinamiku rasta investicija. Također treba istaknuti i usporavanje rasta uvoza u odnosu na prethodnu godinu što je ostavilo veći prostor za rast domaće proizvodnje roba i usluga. Posebno veseli činjenica da je Hrvatska u prošloj godini bila među samo četiri članice EU koje su zabilježile dinamičniji rast BDP-a u odnosu na 2018. godinu što daje dodatnu težinu ostvarenom rezultatu,” komentirao je prve rezultate Luka Burilović, predsjednik Hrvatske gospodarske komore.