Biznis i ekonomijaPreporučeno

‘Bottom up’: Komisija promiče socijalnu ekonomiju

Nicolas Schmit; Foto: Christophe Licoppe/EC

Europska komisija je u četvrtak predstavila akcijski plan koji bi trebao osigurati napredak socijalne ekonomije, koja obuhvaća različita poduzeća, organizacije i pravne subjekte, kao što su socijalna poduzeća, zadruge, društva za uzajamnu pomoć, neprofitne udruge i zaklade.

>>>Pokrenut je Europski fond za financiranje socijalnih poduzeća | Komisija

Organizacije socijalne ekonomije su gospodarski subjekti koji pridaju najveću pažnju socijalnim i ekološkim ciljevima, a većinu dobiti ponovno ulažu u organizaciju ili u rješavanje nekog društvenog pitanja. U Europi ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima radi 13,6 milijuna ljudi.  Ti subjekti rade u nizu različitih sektora i oblika, od usluga skrbi do recikliranja i od zadruga do socijalnih poduzeća. Organizacijama socijalne ekonomije uglavnom se upravlja na participativan način, odozdo prema gore.

“Bottom up”

Cilj je akcijskog plana učiniti socijalnu ekonomiju vidljivijom i dati veće priznanje njezinu potencijalu i radu koji obavlja.

>>>EK odobrio novu podjelu RH, ‘izuzetno veće stope’ sufinanciranja regija, poduzetništva

“Zahvaljujući snažnim korijenima u lokalnoj zajednici socijalna ekonomija može ponuditi inovativna rješenja odozdo prema gore za probleme s kojima se suočavamo, primjerice kad je riječ o klimatskim promjenama, digitalizaciji i socijalnoj isključenosti. Socijalna ekonomija surađuje s lokalnim zajednicama i radi u njihovu korist te ima velik potencijal za otvaranje radnih mjesta,” izjavio je povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit.

Oporezivanje, javna nabava i državne potpore

Akcijski plan uključuje mjere u tri područja –  oporezivanje, javnu nabavu i okvire za državne potpore koje treba prilagoditi potrebama socijalne ekonomije.

Komisija je najavila da će 2023. godine  predložiti preporuku Vijeća o okvirnim uvjetima za razvoj socijalne ekonomije i objaviti smjernice za države članice o okvirima oporezivanja za organizacije socijalne ekonomije i olakšati pristup smjernicama o državnim potporama.

>>>Komisija traži izmjene pravila o državnim potporama, stopostotno financiranje zelenih projekata

Akcijskim planom ujedno će se nastoji poboljšati dobra praksa u pogledu društveno odgovorne javne nabave i ciljano promicati socijalna ekonomija izvan granica EU-a.

Platforma za socijalnu ekonomiju

Komisija drži da organizacije socijalne ekonomije trebaju imati koristi od potpore za razvoj poslovanja kako bi se pokrenuli i razvili te kako bi svojim radnicima omogućili prekvalifikaciju i usavršavanje.

U razdoblju od 2021. do 2027. Komisija planira povećati potporu na više od 2,5 milijardi eura, koliko je prema procjenama bilo namijenjeno socijalnoj ekonomiji od 2014. do 2020.

>>>Par detalja o jamstvenim shemama i potporama za sektor prometa | HGK

EK će, između ostaloga, 2023. godine  pokrenuti novu platformu EU-a za socijalnu ekonomiju kako bi osigurala da subjekti iz tog područja mogu na jednom mjestu naći sve potrebne informacije o financiranju sredstvima EU-a, politikama, osposobljavanju i inicijativama.