PreporučenoTech

‘Bože moj, puna je zvijezda!’: animacija kopulacije Mliječne staze i Andromede | GIF

Znanstvenici važu da će se naša Kumova slama za kakvih četiri milijarde godina sudariti sa susjednom galaktikom Andromedom.

>>>Animacija sudara galaktika isprepletena fotkama Hubblea: GIF

NASA je objavila animaciju kopulacije i kreacije.

“Moj Bože, sve je puno zvijezda,” rekao bi odisej David Bowman.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] ‘Bože moj, puna je zvijezda!’: animacija kopulacije Mliječne staze i… 02/08/2022 […]

Comment here