Biznis i ekonomija

Broj zaposlenih u industriji pao za 3,4% na godišnjoj razini: svibanj

Broj zaposlenih u industriji pao za 3,4% na godišnjoj razini: svibanj

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u svibnju 2019. u usporedbi s travnjem 2019. bilježi pad za 1,7%, dok je na godišnjoj razini zabilježen rast od 0,2%, javlja DZS.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima GIG-a 2009.

Mjesečna usporedba:

U svibnju 2019. u odnosu na travanj 2019. Intermedijarni proizvodi manji su za 3,6%, Kapitalni proizvodi za 3,5% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,5%, a Energija je veća za 4,1% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 0,4%.

Godišnja usporedba:

U svibnju 2019. u odnosu na svibanj 2018. Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 5,6%, Energija za 1,2%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 0,7% i Intermedijarni proizvodi za 0,3%, a Kapitalni proizvodi manji su za 4,8%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba:

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u svibnju 2019. u usporedbi s travnjem 2019. bilježi pad u Rudarstvu i vađenju za 3,5% te u Prerađivačkoj industriji za 2,8%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji bilježi rast za 11,8%.

Godišnja usporedba:

U svibnju 2019. u usporedbi sa svibnjem 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 20,4%, a Rudarstvu i vađenju bilježi pad za 7,5% te u Prerađivačkoj industriji za 2,3%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima – izvorni indeksi

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju svibnja 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju travnja 2019. veće su za 4,7%, a u usporedbi sa zalihama na kraju svibnja 2018. manje su za 3,7%.

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u svibnju 2019. manji je za 1,1% u usporedbi s travnjem 2019., a u usporedbi sa svibnjem 2018. manji je za 3,4%.

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do svibnja 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 4,8%, piše u izvješću DZS-a (metodologija i detalji, .pdf).