Biznis i ekonomija

Cijene u lipnju niže za 0.2% na godišnjoj razini: DZS

Potrošačke cijene u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. u prosjeku su više za 0,1%, a u odnosu na lipanj 2019. niže za 0,2%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,7%, izvijestio je u četvrtak Državni zavod za statistiku.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. najviše su porasle cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 3,2% (više cijene goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva), cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 0,9%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,8%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva koje su u prosjeku više za 0,3%, cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku više za 0,2%, cijene Alkoholnog pića i duhana te cijene Zdravlja, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

DZS

Porast indeksa potrošačkih cijena u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. ublažile su cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 6,2%, i cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,5%.

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. imale su cijene Prijevoza (za 0,48%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,40%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u lipnju 2020. u odnosu na svibanj 2020. u prosjeku su ostale na razini cijena iz svibnja 2020., dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,5%, piše DZS (.pdf).