Biznis i ekonomija

Cijene u srpnju pale za 0.3% na godišnjoj razini: DZS

Potrošačke cijene u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. u prosjeku su niže za 0,5%, a u odnosu na srpanj 2019., odnosno na godišnjoj razini, niže su za 0,3%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,6%, javio je u ponedjeljak Državni zavod za statistiku

>>>Cijene u lipnju niže za 0.2% na godišnjoj razini: DZS

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 9,5% (sezonska sniženja), cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,9%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Zdravlja, koje su u prosjeku po svakoj skupini niže za 0,3%.

Pad indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 1,7%, cijene Prijevoza te cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 1,1%, cijene Alkoholnog pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,3% i cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 0,2%.

Istodobno su cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene Obrazovanja te cijene Raznih dobara i usluga u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. u prosjeku ostale na razini cijena iz lipnja 2020.

>>>Inflacija u lipnju negativna u 10 članica Unije: Eurostat

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,61%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene Prijevoza (za 0,17%).

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u srpnju 2020. u odnosu na lipanj 2020. u prosjeku su niže za 1,0%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,7%.