PreporučenoTech

Copyright: Komisija pokrenula dijalog između platformi i nositelja prava

Europska komisija danas je otvorila poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u dijalogu dionika o primjeni članka 17. Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu o korištenju zaštićenog sadržaja od strane pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta.

>>>Jakovčić, Maletić, Petir, Šuica, Borzan i Zovko podržali prijepornu Direktivu o autorskim pravima

Dionici će raspravljati o najboljim praksama u suradnji platformi za dijeljenje sadržaja i pružatelja usluga s nositeljima prava. Direktivom se propisuje obveza provedbe takvog dijaloga, a njegovi će se rezultati koristiti u pripremanju smjernica o primjeni članka 17. Komisija će prvi sastanak dionika održati 15. listopada u Bruxellesu. Cilj je sastanka prikupiti i organizirati postojeće prakse u korištenju sadržaja zaštićenog autorskim pravima od strane pružatelja usluga dijeljenja sadržaja putem interneta u suradnji s nositeljima prava te prikupiti iskustva korisnika. Rok za prijavu je 18. rujna.

>>>tag/javni-poziv/

Dodatne informacije i poziv na iskaz interesa dostupni su ovdje.