Biznis i ekonomijaPreporučeno

Detalji o procesu restrukturiranja i racionalizacije Hrvatskih autocesta: Deloitte

A1; Foto: Benas M.

Vlada RH i resorno ministarstvo (MMPI) provode restrukturiranje Hrvatskih cesta s ciljem postizanja održivog modela poslovanja. Za pripremu projekta tehničkog i operativnog restrukturiranja je sredinom 2018. godine odabran hrvatski ogranak konzultantske tvrtke Deloitte.

Hrvatske autoceste u priopćenju navode da je implementacija preporuka i mjera započela u svibnju 2019., a sam proces će trajati sljedeće 2,5 godine. U tom razdoblju, provedba projekta racionalizacije poslovanja odvijat će se paralelno s drugim strateškim projektima poput: izrade plana razvoja elektroničkog sustava naplate cestarine, izrade nacionalnih standarda za rutinsko i periodično održavanje javnih cesta i definiranja sistema upravljanja cestovnom imovinom.

Ishodi ovih projekata predviđaju manje administrativne i operativne resurse uz efikasnije upravljanje organizacijom.

Prva faza restrukturiranja (racionalizacija poslovanja)

Kako navode iz HAC-a, racionalizacija prema preporukama Deloitte-a klasificirana je u 2 kategorije: Optimizacija hijerarhijskih razina te Optimizacija broja radnika (izvršitelja) uz reorganizaciju ustrojstvenih jedinica u obje kategorije.

1) Optimizacija hijerarhijskih razina

 • Ova kategorija racionalizacije podrazumijeva smanjenje vertikalne dimenzije HAC-ove organizacije ukidanjem pojedinih rukovodećih radnih mjesta te preraspodjelu njihovih odgovornosti na operativne izvršitelje. Radi se o 40 radnih mjesta, pri čemu  se djelatnici kojima se ukidaju radna mjesta premještaju na niže hijerarhijske pozicije, odnosno njihova osnovna radna mjesta.
 • Putem ove kategorije racionalizacije smanjit će se trošak poslovanja za nešto više od 750.000,00 kn na godišnjoj razini, a što proizlazi iz smanjenja iznosa obračunskih koeficijenata radnika koji su imenovani na rukovodeće funkcije.
 • Ovaj korak planira se realizirati do kraja svibnja 2019. godine.

2) Optimizacija ustrojstvenih jedinica i broja izvršitelja

 • Ovi prijedlozi racionalizacije odnose se na horizontalnu optimizaciju organizacijske strukture te smanjenje broja izvršitelja u njima. Pri tome se smatra spajanje ustrojstvenih jedinica temeljem srodnih poslova ili transformacija ustrojstvene jedinice iz Odjela u Grupu (smanjene kompleksnosti i obima poslova). Kada je u pitanju smanjivanje broja zaposlenika, najosjetljivija kategorija racionalizacije odnosi se na usklađivanje potrebnog broja izvršitelja u administrativnim ustrojstvenim jedinicama sa službama podrške operativi te opsegom poslova i zahtjevima trenutne razvojne faze poslovanja HAC-a. Za gotovo sve ustrojstvene jedinice predloženo je smanjenje broja radnika za cca 140, uzimajući u obzir da se pri tomu ne ugrozi sposobnosti i kvaliteta provedbe trenutnih poslovnih procesa i zadaća unutar HAC-a.
 • Ukupni godišnji financijski učinak ove kategorije racionalizacije iznosi oko 25,5 mil. kn.
 • Radi se o najsloženijoj fazi restrukturiranja koja zahtijeva niz internih pripremnih radnji i konzultacija sa socijalnim partnerima prije same provedbe. Stoga se početak same provedbe očekuje krajem 2019. godine.

Zaključno

 • Ukupni očekivani financijski učinak predloženih mjera iznosi oko 26,3 mil. kuna na godišnjoj razini. Pri izračunu nije uzet u obzir jednokratni trošak zbrinjavanja viška radnika kroz isplatu poticajnih mjera za sporazumni prestanak ugovora o radu (otpremnina), a za što je HAC osigurao sredstva putem zajma međunarodne razvojne banke.
 • U idućim koracima ovog i drugih projekata procesa restrukturiranja, fokus daljnje racionalizacije biti će stavljen na temeljne djelatnosti HAC-a (ustrojstvene jedinice za operativu održavanja, naplate te nadzor i upravljanje prometom). Mjere koje će proizaći iz te faze biti će provedene nešto kasnije, ovisno o tijeku paralelnih projekata (npr. u sektoru naplate cestarine, najveće promjene dolaze s implementacijom novog sustava naplate koji se očekuje 2021. godine).

Rast prometa i prihoda

 • Promet u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu veći je za 5,5 %, a prihod (bez PDV-a) za 6 %.
 • U prva četiri mjeseca 2019. promet je veći za 7,2%, a prihod (bez PDV-a) za 7,5% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.
 • Ukupni prihodi HAC-a u 2018. godini iznose 2,4 milijarde kuna, a rashodi 1.8 milijardi kuna.
 • Samo na uštedama od kamata nakon refinanciranja kredita, HAC godišnje štedi oko 240 milijuna kuna.

Smanjenje broja radnika

 • Od pripajanja HAC-ONC-a HAC-u, odnosno od 1. 12. 2017. do 31. 12. 2018. godine broj radnika se smanjio za 252 (odlazak uz poticajne otpremnine, prirodni odljev), a čime su smanjeni i operativni troškovi (trošak plaća i materijalnih prava) u iznosu od cca 18,6 milijuna kuna godišnje.
 • U 2019. godini, od 1. 1. 2019. do 30. 4. 2019. godine ukupan broj radnika u HAC-u smanjio se za 31, dok su trenutno 22 radnika u postupku potpisa sporazumnog prekida radnog odnosa na prijedlog poslodavca, odnosno dobrovoljnog odlaska uz poticajne otpremnine. Očekivano smanjenje operativnih troškova za ovih 53 radnika na godišnjoj razini iznosi cca 8 mil. kn.
 • Na dan 30. 4. 2019. u HAC-u je ukupno zaposleno 2702 radnika na neodređeno vrijeme.