PreporučenoTech

Dizalica topline: ogledno grijanje morskom vodom u bolnici ‘Martin Horvat’

Pogled na zgrade bolnice Martin Horvat; Foto: Daniel Cerin

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti, jedan od prvih domaćih pilot projekata dobivanja toplinske energije iz mora realizirati će se u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. Projekt je uspješno kandidiran za financiranje putem fondova za što je osigurano 85 posto bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa “Energija i klimatske promjene”.

>>>Aktivist Piršić: uskoro ću se besplatno grijati i hladiti i voziti… biti energetski neovisan

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevne energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat) vrijednosti gotovo milijun eura, a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. – IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te partner Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

Kontekst

Podsjetimo, za nedavnog posjeta ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataše Tramišak Istri, u Kastelu Morosini svečano su uručeni ugovori u vrijednosti 3,2 milijuna eura Istarskoj županiji i partnerima za projekte iz programa “Energija i klimatske promjene” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

>>>Tramišak: revitalizacija Imotske krajine počinje već krajem godine

Tom prigodom, ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno doc. dr. sc. Marinko Rade, mr. sc. orth. med. MBA potpisao je ugovor referentnog broja 58 u vrijednosti 955.208,00 EUR za projekt naziva Sea for Heritage Energy Transition. Ovim oglednim projektom u dvije bolničke zgrade u kojima se trenutno za grijanje koriste kotlovi s lož uljem, uz pomoć inovativne tehnologije i dizalica topline iz morske termalne energije ubuduće će se proizvoditi ogrjevna i rashladna energija pri čemu će se korištenjem novog sustava postići i znatne uštede, kao i veća energetska neovisnost.

Dizalice topline

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradi VII (A) neto površine 3 307 kvadrata i zgradi B neto korisne površine 3 294 kvadrata za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019. te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

>>>Hrvatska je bogata geotermalnom energijom: HGK

Dizalice topline će u potpunosti pokrivati i potrebe za potrošnom toplom vodom. Predviđa se ugradnja četiri inverterske dizalice topline 25 do 100 kW nominalnog toplinskog učinka svaka.

Bolnica Martin Horvat; Foto: Daniel Cerin

Osnovni cilj projekta je promovirati energetsku obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetsku učinkovitost.

Poticaj

Iako Hrvatska posjeduje desetljetno iskustvo u korištenju morske vode kao ogrjevnog ili rashladnog energenta posredstvom dizalica topline, sustavi nisu jako rašireni unatoč golemom potencijalu jadranske obale gdje je velik broj potrošača, posebno u turističkom sektoru, a koji koriste znatne količine energije. Jedan od važnih ciljeva projekta je i da kao ogledni primjer potakne i druge tvrtke i institucije na korištenje mora kao inovativnog izvora toplinsko-rashladne energije, kao i edukacija te svojevrsni transfer znanja partnerskom suradnjom više dionika.

Dionici

Istarska regionalna energetska agencija (IRENA) ima dugogodišnju suradnju s nositeljem projekta Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno. IRENA je pripremala prijavu za natječaj Ministarstva zdravstva za financiranje izrade tehničke dokumentacije energetske obnove zgrade B bolnice koja je također pilot lokacija u ovom projektu. Kao partner sa značajnim iskustvom u provedbi projekata financiranih različitim EU sredstvima, sudjeluju u aktivnostima Instalacija i poticanje korištenja sustava toplinske energije mora, te popularizaciji energetske tranzicije naročito u zaštićenim zgradama.

>>>Vodik dobio primogenituru, prirodni plin odsječen od EU fondova

Izuzetno je važna suradnja sa partnerom Apenhet AS koji će prenijeti svoja iskustva, ali i učiti od hrvatskih partnera. Apenhet AS specijaliziran je za komunikaciju, kreiranje, prezentaciju te širenje znanja na interaktivan i vizualno atraktivan način te će kao partner pomoći u podizanju svijesti i povećanju dosega i vidljivosti aktivnosti.

Jedna od zgrada bolnice Martin Horvat; Foto: Foto: Daniel Cerin

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) te Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pomoći će u kvalitetnijoj provedbi postupka ugradnje sustava korištenja toplinske energije mora. U toj ulozi, Fakulteti će djelovati kao dodatno neovisno nadzorno i savjetodavno tijelo. Prikupljeni rezultati tijekom projekta biti će temelj za izradu elaborata s analizom potencijala proširenja sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline na sve zgrade u sklopu kompleksa Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno te izrada smjernica i preporuka za korištenje toplinske energije mora u procesu energetske tranzicije zaštićenih zgrada koje će FSB izraditi u suradnji sa RGN-om i IRENA-om.

Pratite nas na Google vijestima

Priopćenje za javnost,
Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno