PolitikaPreporučeno

‘Dramatičan pad populacije’ na jugoistoku Europe prijeti održivosti socijale, mirovina: UN

Dramatičan pad populacije na jugoistoku Europe prijeti sposobnosti zemalja u regiji da održe vitalne socijalne usluge, upozorili su ponedjeljak iz Ujedinjenih naroda.

Prema posljednjim projekcijama organizacije, devet od 10 nacija s najvećim sažimanjem populacije nalazi se na jugoistoku Europe, izjavila je direktorica UN-a zadužena za demografiju istočne Europe i središnje Azije, Alanna Armitage.

>>>Kontinuirani pad i starenje stanovništva: semestar 2018.: DZS

Ona je za primjer navela Bugarsku koja će prema prognozama do 2050. godine izgubiti četvrtinu populacije, no pritom ističe da sličan scenarij u dolazećim desetljećima zahvaća gotovo svaku naciju u regiji jer više ljudi iseljava nego useljava i jer su stope nataliteta niske.

“Manje djece i visoka razina iseljavanja znači da populacije zemalja jugoistočne Europe postaju sve manje i sve starije. Za razliku od zapadne Europe, imigracija se ne koristi da bi ispunila prazninu,” rekla je.

>>>I tako su prekarni poslovi rezultirali rastom djevičanstva u Japanu: poučak

Projekcije od 1995. do 2035. godine pritom sugeriraju udvostručenje populacije starije od 65 godina u većini zemalja i utrostručenje u pojedinim nacijama. Trend smanjenja broja ljudi sposobnih za rad izaziva zabrinutost za budućnost socijalnih davanja, posebice mirovina, navela je direktorica.

Kako je to dobro utvrđeno u Hrvatskoj, većina zemalja s jugoistoka već trpi ozbiljne nedostatke radne snage što priječi gospodarski rast i umanjuje izglede za dostizanje zapadnoeuropskih standarda.

>>>U Njemačkoj boravi 395.665 hrvatskih državljana

Armitage ocjenjuje da će se trend teško preokrenuti u aktualnim uvjetima u kojima mladi traže dostojne plaće i ispunjenje izvan granica konkurentnog jugoistoka.

“Ipak, obećavajući put naprijed u adresiranju ovih trendova … je identifikacija strategija koje vode snaženju ljudskog kapitala i stoga preobraćenju aktualnih izazova u prilike,” rekla je i vladama sugerirala da razviju složene politike temeljene na ljudskim pravima, boljoj skrbi za djecu, fleksibilnom radnom vremenu i porodiljnom dopustu za oba roditelja.

>>>Sve je manje i sve je teži život roda u Karlovačkoj županiji: Natura viva

Garancija nesmetanog prijelaza iz edukacije u zaposlenost i dostupnost pristojnih i prikladno plaćenih poslova također su važni za zadržavanje mladih u njihovim domovinama, rekla je Armitage za Reuters.