PolitikaPreporučeno

Dugo privremena Nina Vojnić Žagar predložena za direktoricu Zračne luka Pula

Na zatvorenome dijelu današnje, 143. sjednice Vlade donesena je Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti “tajno” te je nismo u mogućnosti objaviti.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.

>>>Netransparentno imenovanje direktora Zračne luke Dubrovnik

Što se tiče kadrovskih pitanja, Linda Kasalo Malić imenovana je zamjenicom glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. imenovanje Nine Vojnić Žagar za članicu uprave – direktoricu toga društva temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

U učestaloj praski imenovanja i razrješenja u Nadzornim odborima, Upravnim vijećima i Upravama, a osobito u hrvatskim zračnim lukama, Nina Vojnić Žagar status “privremene” vršiteljice dužnosti direktorice Zračne luke Pula d.o.o. “na najduže šest mjeseci” uživa od veljače 2020. godine. U uobičajeno netransparentnoj obavijesti o natječaju objavljenoj 3. lipnja, uobičajeno nije naveden broj kandidata koji su se prijavili za dužnost ili druge pojedinosti od javnog interesa.

Državnom službeniku Željku Motiku ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne i stambene poslove u Ministarstvu hrvatskih branitelja, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, s danom 2. rujna 2022., a najduže do šest mjeseci jer mu ističe ovlaštenje 1. rujna 2022.

>>>‘Privremeni’ Jasmin Bajić sedmi put zaredom predložen za člana Uprave, direktora Croatia Airlinesa

Državnoj službenici Martini Kuman Kardum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, s danom 7. rujna 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 6. rujna 2022.

Državnom službeniku Luki Čirku dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Radi isteka mandata, s danom 24. kolovoza 2022., razriješen je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, te je ponovno imenovan na tu dužnost, s danom 25. kolovoza 2022., na razdoblje od pet godina, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

>>>Extended play za ‘vječito privremenog’ direktora Zračne luke Dubrovnik Franu Luetića

Na osobni zahtjev razriješena je ravnateljica Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa i uprave Jasna Špero, s danom 30. kolovoza 2022. Istovremeno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja navedene Uprave državnom službeniku Zvonimiru Peniću, s danom 31. kolovoza 2022., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.

Hrvoje Bujanović imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, s danom 1. listopada 2022.

Goran Doležal imenovan je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Suhopolje iz razloga što je prestao mandat izabranom načelniku Općine Suhopolje podnošenjem ostavke, a nema imenovanih zamjenika.

>>>Imenovanja i razrješenja, produljenja mandata ‘na najduže šest mjeseci’

Razriješeni su dosadašnji predsjednik i član Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka Željko Plazonić i mr.sc. Duško Brkić. Novim je predsjednikom imenovan Ratko Salamon, a članom mr.sc. Stjepan Kolačević.

Željko Plazonić razriješen je i dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran, a novim je predsjednikom imenovan dr.sc. Igor Medved.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Tekst: Vlada RH; Okvir: Grabancijaš