Politika

e-Learning: online edukacija i test znanja za vojsku ljudi u biračkim odborima

Kako bi im olakšalo posao, Državno izborno povjerenstvo (DIP) pripremilo je i online edukaciju za biračke odbore e-Learning, na izborima za Europski parlament, a uz registraciju je dostupna na mrežnim stranicama Povjerenstva.

Riječ je zapravo o tečaju kojim se biračkim odborima, a samo će ih redovnih u Hrvatskoj biti gotovo 6.400, želi približiti način rada i olakšati sam rad na izborni dan, u nedjelju, 26. svibnja.

Tečaj slijedi aktivnosti rada biračkih odbora, od preuzimanja izbornog materijala, preko obveza prije početka glasovanja, otvaranja biračkog mjesta, rada odbora za samog glasovanja, pa sve do zatvaranja biračkog mjesta i utvrđivanja rezultata glasovanja.

Tekst i video

Svaku temu ‘prati’ video sadržaj i tekstualni dio, a u nekima se nalaze i dijagrami koji sažimaju znanje o nekoj cjelini na listu papira. Članovima biračkih odbora, a samo ‘redovnih’ biti će gotovo 65 tisuća, iz DIP-a poručuju kako trebaju proći kroz sve aktivnosti sadržane u tečaju kako bi ga uspješno završili.

Na kraju tečaja nalazi se Test za provjeru usvojenog znanja te Anketa kojom priređivači tečaja žele saznati mišljenja o tom načinu edukacije i načine na koje mogu tečaj poboljšati za neke od budućih izbora.

Birački odbori

Birački odbor formira se za svako biračko mjesto, na izborima za Europski parlament odbori imaju po 10 članova, predsjednika i četiri člana, te njihove zamjenike. Predsjednik i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.

Po dva člana i njihove zamjenike određuju većinska i oporbena politička stranka to jest koalicije prema stranačkom sastavu Hrvatskoga sabora.

Dužne su ih odrediti i njihova imena dostaviti nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije izbornog dana. Ne učine li to, ta će povjerenstva samostalno odrediti članove biračkog odbora.

Biračka mjesta u inozemstvu određuje DIP, u Hrvatskoj županijska izborna povjerenstva na prijedlog općinskih i gradskih povjerenstava, a za Zagreb to radi Gradsko izborno povjerenstvo (GIP).

Najkasnije deset dana prije izbora, DIP, županijska izborna povjerenstva i zagrebački GIP dužni su objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu.