Biznis i ekonomijaPreporučeno

ECB dogovorio štancanje dodatnih 600 milijardi eura, ukupno 1.35 bilijun: PEPP

Christine Lagarde; Foto: European Council

Europska središnja banka (ECB) je u četvrtak ojačala program hitne kupnje zbog pandemije koronavirusa (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP) za 600 milijardi eura, čime će ukupna količina novostvorenog novca za kupnju državnih i/ili korporativnih obveznica te “imovine različitih klasa među jurisdikcijama” porasti na 1,35 bilijun eura.

>>>Europska središnja banka stvara 750 milijardi eura za kupnju obveznica

Reuters doznaje da je iznos od 600 milijardi eura rezultat kompromisa. Članovi upravnog vijeća iz Francuske, Njemačke i Nizozemske su zagovarali povećanje za 500 milijardi, što je u skladu s očekivanjima tržišta, dok je najmanje jedan član s juga argumentirao potrebu za stvaranjem 750 milijardi eura.

Ključ

Lansiran krajem ožujka, PEPP je zasad favorizirao Italiju i Španjolsku na račun Njemačke i drugih sjevernih zemalja. Pozivajući se na tri izvora, Reuters piše da devijacije od pravila o “upisu kapitala” koja “odražavaju udio dotične države u ukupnom stanovništvu i bruto domaćem proizvodu EU-a” počinju zabrinjavati pojedine članove vijeća koji traže povratak originalnom “ključu” budući da će program nakon današnjeg snaženja trajati dulje nego što je inicijalno predviđeno.

>>>ECB ‘slomio ključ’ kupnjom velike količine talijanskog duga nauštrb Njemačke

ECB u današnjoj izjavi o vijećanju navodi da su makroekonomske projekcije i izgledi za realni rast BDP-a značajno revidirani nadolje. Banka sada predviđa kontrakciju eurozone za 9.5% u 2020., nakon čega bi trebalo slijediti širenje za 3.9% u 2021. i 1.9% u 2022. godini.

Takva je projekcija lošija od brojki jer pretpostavlja izostanak oporavka u obliku slova V i trajnu štetu u ekonomiji na koju je upozorio bivši guverner ECB-a, Mario Draghi.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] >>>ECB dogovorio štancanje dodatnih 600 milijardi eura, ukupno 1.35 bilijun: PEPP […]

Comments are closed.