Biznis i ekonomijaPreporučeno

ECB poslao jasan i nedvosmislen signal o nastavku poskupljenja novca

Europska središnja banka (ECB) u četvrtak je sukladno očekivanjima referentne kamatne stope povećala za 25 baznih bodova, na 3.25%.

Središnjica novac poskupljuje od prošlog srpnja u tempu bez presedana, no analitičari drže da će postojani pritisci na cijene i plaće te napeto tržište rada tražiti još kočenja.

Korekcija od 25 temeljnih bodova stiže nakon tri uzastopna povećanja za 0.5% i dva dana nakon što su svježi podaci za travanj utvrdili prvo hlađenje inflatorne jezgre od siječnja 2022. i silovit kerplop zaduživanja u europodručju.

Zrcaleći jučerašnju komunikaciju Feda, banka u ovom navratu nije pružila hint o budućim potezima.

>>>Fed signalizirao stanku u poskupljenju novca

“Upravno vijeće nastavit će slijediti pristup ovisan o podacima za određivanje odgovarajuće razine i trajanja ograničenja,” piše u izjavi o konzultacijama.

“Odluke o stopama i dalje će se temeljiti na njegovoj procjeni izgleda inflacije u svjetlu pristiglih ekonomskih i financijskih podataka, dinamike temeljne inflacije i snage prijenosa monetarne politike,” dodaje se.

>>>Kvartalni BDP u eurozoni anemičniji od očekivanja, Njemačka koketira s recesijom

Europdručje je ususret 2023. godini u širokom konsenzusu hitalo u recesiju, ali se ona nije materijalizirala, dijelom jer je blaga zima smanjila pritisak na cijene prirodnog plina i drugih energenata.

Predsjednica ECB-a, Christine Lagarde, u takvom je okolišu izričito i jasno navela da neće biti pauze.

“Mi znamo da moramo pokriti još terena,” rekla je.

U obrazloženju je upozorila na nastavak inflatornih rizika i pritisaka, citirajući rat u Ukrajini, široki trend povećanja plaća i velike korporativne marže kao neke od dokaza da financijskih uvjeti još nisu dovoljno stegnuti.

>>>MojPosao bilježi značajan rast plaća na godišnjoj razini | Q1 2023

Također je podcrtala da izjava vijeća koristi množinu u referenci o “budućim odlukama”, sugerirajući da bi se poskupljenja mogla nastaviti u više rundi.

Grabancijaš u nastavku prenosi cjelovito priopćenje Europske središnje banke.


Odluke o monetarnoj politici

Inflacijski izgledi i dalje su, predugo, pretjerano visoki. Imajući u vidu kontinuirane snažne pritiske na inflaciju, Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ECB‑a za 25 baznih bodova. Općenito gledajući, nove informacije uglavnom potvrđuju procjenu srednjoročnih inflacijskih izgleda s prethodnog sastanka Upravnog vijeća. Proteklih se mjeseci ukupna inflacija smanjila, ali temeljni cjenovni pritisci i dalje su snažni. Istodobno se prethodna povećanja kamatnih stopa prenose i snažno utječu na uvjete financiranja i monetarne uvjete u europodručju, pri čemu su neizvjesni vremenski odmak i jačina transmisije na realno gospodarstvo.

Budućim će odlukama Upravno vijeće određivati razine ključnih kamatnih stopa koje će biti dovoljno restriktivne da se inflacija što skorije vrati na naš srednjoročni cilj od 2% i održavat će ih na tim razinama onoliko dugo koliko to bude potrebno. Pri određivanju odgovarajuće razine i trajanja zaoštravanja Upravno vijeće nastavit će primjenjivati pristup koji se zasniva na podatcima. Naime, odluke Upravnog vijeća o ključnim kamatnim stopama i dalje će ovisiti o njegovoj ocjeni inflacijskih izgleda na temelju novih gospodarskih i financijskih podataka, dinamici temeljne inflacije i jačini transmisije monetarne politike.

Ključne kamatne stope ECB‑a i dalje su glavni alat Upravnog vijeća za stajalište monetarne politike. Upravno vijeće istodobno će nastaviti smanjivati portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) Eurosustava umjerenom i predvidljivom dinamikom. U skladu s tim načelima Upravno vijeće očekuje da u razdoblju od srpnja 2023. više neće provoditi reinvestiranje u sklopu APP‑a.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ECB‑a za 25 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 3,75%, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 4,00% a kamatna stopa na novčani depozit 3,25%. Povećanja će stupiti na snagu 10. svibnja 2023.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Portfelj programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP) smanjuje se umjerenom i predvidljivom dinamikom jer Eurosustav ne reinvestira u cijelosti glavnice dospjelih vrijednosnih papira. Riječ je o prosječnim mjesečnim smanjenjima u iznosu od 15 mlrd. EUR do kraja lipnja 2023. Upravno vijeće očekuje da u razdoblju od srpnja 2023. više neće provoditi reinvestiranje u sklopu APP‑a.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija vratila na srednjoročnu ciljnu razinu od 2% i kako bi se očuvala neometana transmisija monetarne politike. ESB raspolaže instrumentima politike kojima može pružiti likvidnosnu potporu financijskom sustavu europodručja u slučaju potrebe. Nadalje, Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.


Pratite nas na Google vijestima

Comments (4)

  1. […] ECB poslao jasan i nedvosmislen signal o nastavku poskupljenja novca 04/05/2023 […]

  2. […] Središnjica je nakon prošlotjednog vijećanja cijenu zaduživanja povećala za 25 baznih bodova (bps), najmanje od početka ciklusa stezanja u srpnju, te uzgred poslala jasan i nedvosmislen signal o daljnjem poskupljenju novca. […]

  3. […] koji je zavjetovao daljnje poskupljenje novca, sljedeće će vijećanje povesti 15. […]

  4. […] je signalizirao da je daljnje poskupljenje novca u lipnju neumitno, ali bi aktualni podaci mogli utjecati na daljnji […]

Comments are closed.