Tech

EMA preporučila ograničenje primjene antitumorskog lijeka Rubraca | HALMED

HALMED/Logo

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u petak je izvijestila da je Povjerenstvo za humane lijekove pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) preporučilo da se lijek Rubraca (rukaparibkamsilat) više ne koristi kao treća linija liječenja raka jajnika, raka jajovoda ili raka potrbušice (peritoneuma) u bolesnika s BRCA mutacijom u kojih se rak vratio (recidivirao) nakon najmanje dvije linije kemoterapije na bazi platine i koji više ne mogu primati terapiju na bazi platine.

Predmetni lijek nije stavljen u promet u Republici Hrvatskoj.

Više informacija na stranicama HALMED-a.

Comment here