Politika

EP odbacio ‘izbirljivi brexit’, ponovio zahtjev za ambiciozniji višegodišnji proračun

Predstavnica Vijeća EU-a u EP-u Nikolina Brnjac ususret početku plenarne sjednice, 17. lipanj 2020.; Foto: Emilie Gomez/EP

U zajedničkoj raspravi uoči EU sastanka na vrhu o budućim odnosima Unije i Ujedinjene Kraljevine te o financiranju EU-a, zastupnici su u srijedu pozvali Vijeće da prihvati plan oporavka.

>>>Ususret odluci koja utječe na desetljeća pred nama EP ponovio da želi više, nikako manje novca

Parlament neće pod svaku cijenu podržati dogovor, upozorilo je više zastupnika u Europskom parlamentu komentirajući aktualne pregovore o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. Odbacili su namjeru Ujedinjene Kraljevine da odabere određena politička područja o kojima će pregovarati, dok je ostala ne zanimaju.

Više je govornika naglasilo da se obje strane moraju pridržavati Političke izjave, potpisane prošle godine,  kojom se ustanovljuje jasan okvir budućih odnosa. Zastupnici su također pozvali na dosljedno ispunjavanje obveza, među ostalim u interesu građana Ujedinjene Kraljevine u Uniji  i građana EU-a u UK-u, kako je utvrđeno u pravno obvezujućem Sporazumu o povlačenju. Parlament koji se nada novoj dinamici u pregovorima donijet će rezoluciju u četvrtak.

Dugoročni proračun EU-a i potpora za oporavak od krize COVID-19

U vezi sa sljedećim dugoročnim proračunom EU-a (VFO) i paketom mjera za oporavak od krize izazvane pandemijom zastupnici su izjavili da nema puno vremena i da je sada na Europskom vijeću da brzo poduzme sljedeći važan korak, a to je postizanje zajedničkog stajališta među državama članicama. Gospodarstvo se mora hitno vratiti na pravi put, a plan oporavka „može pokrenuti stvari, ali utrku možemo završiti samo uz ambiciozan dugoročni proračun”.

>>>Britanci ponovili spremnost na ‘neuredni razvod’: brexit

Mnogi su zastupnici naglasili da se prijedlogom Komisije traži tek minimum. Osim toga, potrebno je ojačati ulogu Parlamenta u osmišljavanju i provedbi paketa jer “kriza ne može biti izgovor za ugrožavanje demokracije”.

Priopćenje Europskog parlamenta