Politika

EU osigurao više novca za potporu najpotrebitijima | Komisija

Nicolas Schmit; Foto: Jennifer Jacquemart

Europski parlament je potvrdio prijedlog Komisije da se u fazi oporavka osigura više sredstava za potporu najpotrebitijima u Europi. Države članice EU-a će uskoro moći upotrijebiti sredstva iz paketa pomoći za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU) kojim se osiguravaju dodatna sredstva za ublažavanje društvenih i gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa, za programe koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Prema izvješću Europske federacije banaka hrane, potražnja u bankama hrane povećala se za 50 % u usporedbi s razdobljem prije koronavirusa.

Povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas Schmit izjavio je: Moramo biti solidarni s ljudima koji su suočeni sa siromaštvom i socijalnom isključenošću zbog ove krize i kojima je hitno potrebna pomoć. Pozdravljam ovaj sporazum kojim će se državama članicama omogućiti da mjere potpore usmjeravaju prema osobama kojima su najpotrebnije. Nismo svi jednaki u odnosu na pandemiju i najpotrebitijima je najteže. Sporazum je jasan znak da Europska unija i dalje podupire one kojima je pomoć najpotrebnija.

Pandemija koronavirusa pogoršala je postojeće izazove i ugrozila pružanje socijalnih usluga i osnovne pomoći, primjerice zbog smanjenja financijskih sredstava i manjka osoblja. Prema izvješću Europske federacije banaka hrane, potražnja u bankama hrane povećala se za 50 % u usporedbi s razdobljem prije koronavirusa.

>>>Siromaštvo i materijalna deprivacija u 2019.

U okviru FEAD-a već se osigurava hrana, odjeća i druga osnovna materijalna pomoć onima kojima je najpotrebnija te se financiraju aktivnosti kojima se podupire njihova socijalna uključenost. Od 2014. fond pomaže oko 13 milijuna ljudi godišnje i novim sporazumom se osiguravaju dodatna sredstva.