PolitikaPreporučeno

Europskim tatama pravo na minimalno deset dana plaćenog porodiljinog  

Europski parlament usvojio je u četvrtak Direktivu o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja koja uvodi nova pravila o očinskom dopustu i neprenosivom roditeljskom dopustu kako bi se potaknulo veće zapošljavanje žena i osnažila uloga oca ili drugog roditelja u obitelji

Države članice Europske unije će prema Direktivi (izvješće.pdf) morati osigurati fleksibilnije radno vrijeme i plaćene dopuste za očeve i druge skrbnike kako bi bolje uskladili poslovni i obiteljski život te omogućili ženama više prilika za plaćeni rad.

“Ovom se direktivom ulaže u postizanje veće rodne ravnopravnosti i bolje podjele odgovornosti. Ženama je bilo teže jer nisu bile ravnopravne što je dovelo do razlika u plaćama i mirovinama. Sada će ih se podupirati da se uključe na tržište rada i ostvare svoj puni potencijal, dok će očevi imati veću ulogu u odgoju djece”,

DAVID CASA

Minimalni zahtjevi

Zakonom se po prvi put postavljaju minimalni zahtjevi prema kojima će očevi ili drugi roditelji moći koristiti plaćeni dopust za brigu o djetetu oko datuma rođenja ili mrtvorođenja, odnosno posvojenja djeteta u trajanju od najmanje deset radnih dana.

Smatra se kako će se primjenom ove prakse utjecati na povećanje broja zaposlenih žena, kao i na omogućavanje njihova napretka u karijeri, a u izvješću se navodi kako korištenje očinskog dopusta pozitivno utječe i na financijsku situaciju u obitelji.

„Ovom se direktivom ulaže u postizanje veće rodne ravnopravnosti i bolje podjele odgovornosti. Ženama je bilo teže jer nisu bile ravnopravne što je dovelo do razlika u plaćama i mirovinama. Sada će ih se podupirati da se uključe na tržište rada i ostvare svoj puni potencijal, dok će očevi imati veću ulogu u odgoju djece”, rekao je izvjestitelj Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja David Casa (EPP).

>>>Rodni stereotipi i osnaživanje žena tema ovogodišnjeg natječaja za Nagradu civilnom društvu

“Dobra je za muškarce, žene, obitelji i gospodarstvo”, tvrdi Casa.

Uz mogućnost plaćenog dopusta, direktivom se dodaju i dva mjeseca neprenosivog i plaćenog roditeljskog dopusta koji će roditelji moći iskoristiti do djetetove 12. godine.

Direktivom je predviđeno da države članice osiguraju radnicima koji njeguju člana obitelji ili kućanstva lošijeg zdravstvenog stanja pet dana dopusta godišnje.

“Novi početak”

Roditelji i njegovatelji će također moći zatražiti fleksibilnije radno vrijeme ili rad na daljinu kako bi mogli provoditi vrijeme s obitelji, a pri tom će se u obzir uzimati i uvjeti samohranih roditelja te roditelja djece s invaliditetom i drugim posebnim potrebama.

>>>SDP: podržavamo work-life direktivu, borbu za ravnopravnost spolova po uzoru na Island

Direktiva o ravnoteži poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika jedan je od prvih rezultata europskog stupa za socijalna prava, a temelji se na inicijativi “Novi početak” kojima žele pomoći zaposlenim roditeljima u odgoju djece te doprinijeti povećanju ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada.

Stupiti će na snagu dvadeset dana nakon objave u službenom listu EU-a, a države članice će svoje zakone morati uskladiti s novim pravilima u roku od tri godine.

Informacijska grafika o novom pravilima Direktive o ravnoteži poslovnog i privatnog života