Biznis i ekonomija

Financijske usluge: Komisija utvrdila politiku jednakovrijednosti sa zemljama izvan EU-a

Europska komisija danas analizira svoj opći pristup jednakovrijednosti u području financijskih usluga. Istovrijednost u EU-u posljednjih je godina postala važan instrument kojim se potiče integracija globalnih financijskih tržišta i suradnja s tijelima trećih zemalja. EU ocjenjuje opći politički kontekst i u kojoj se mjeri regulatornim sustavima određene treće zemlje ostvaruju isti rezultati kao pravilima EU-a. Pozitivna odluka o jednakovrijednosti, koja je jednostrana mjera Komisije, tijelima EU-a omogućuje da se oslone na pravila i nadzor trećih zemalja, a sudionicima na tržištu iz trećih zemalja koji posluju u EU-u da poštuju samo jedan skup pravila. U danas objavljenoj Komunikaciji također se navodi kako će se nedavnim izmjenama zakonodavstva EU-a osigurati još veća učinkovitost jedinstvenih pravila, nadzora i praćenja u EU-u i pritom potaknuti prekogranično poslovanje na globalnim tržištima. Komisija je dosad donijela više od 280 odluka o jednakovrijednosti koje se odnose na više od 30 zemalja.

>>>Smjernice Europske komisije za postupak javne nabave s ponuditeljima iz trećih zemalja

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, zadužen i za financijsku stabilnost, financijske usluge te uniju tržišta kapitala izjavio je: Jednakovrijednost je jedan od naših glavnih alata za suradnju s trećim zemljama u području financijskih usluga.Ona donosi obostrane koristi jer nam omogućuje da čvrsto surađujemo s našim partnerima te da otvorimo tržišta prema sudionicima iz zemalja izvan EU-a i da ih one otvore prema nama. Naša je politika jednakovrijednosti dosad bila djelotvorna, a sad imamo još bolja pravila za ispunjenje ciljeva očuvanja financijske stabilnosti i istodobnog promicanja međunarodne integracije financijskih tržišta EU-a.

U Komunikaciji se iznosi opći pristup EU-a i nedavne izmjene propisa čija je svrha poboljšati načine na koje Komisija odobrava jednakovrijednost zemljama izvan EU-a. Opisuje se i kako Komisija i europska nadzorna tijela (ESA) prate stanje u tim zemljama nakon donošenja odluka o jednakovrijednosti kako bi se osiguralo njihovo daljnje ispunjavanje ciljeva EU-a i očuvala financijska stabilnost, zaštita ulagatelja, cjelovitost tržišta i jednaki uvjeti u EU-u.

Taj Komisijin dokument pruža uvid i u to kako se nedavnim izmjenama zakonodavstva EU-a ojačao okvir za jednakovrijednost, u smislu početnih ocjena i ex post praćenja, posebno kad je riječ o većoj ulozi europskih nadzornih tijela. Tim nedavnim zakonodavnim izmjenama, primjerice izmjenama propisa o europskim nadzornim tijelima, jača se uloga tih tijela u praćenju jednakovrijednosti trećih zemalja.

Nedavne odluke o jednakovrijednosti 

U skladu s obvezama o poticanju transparentnosti prema dionicima Komisija je objavu ove Komunikacije iskoristila kao priliku da predstavi svoje nedavne odluke o jednakovrijednosti u EU-u.

Danas je donijela odluke o jednakovrijednosti za financijske referentne vrijednosti koje se primjenjuju u Australiji i Singapuru. Tim se odlukama potvrđuje da se na administratore određenih kamatnih stopa i referentnih vrijednosti deviznog poslovanja u Australiji i Singapuru primjenjuju zakonski zahtjevi koji su jednakovrijedni zahtjevima EU-a utvrđenima Uredbom (EU) 2016/1011 (Uredba o referentnim vrijednostima).

Osim toga, Komisija je produljila postojeće odluke o jednakovrijednosti u području agencija za kreditni rejting za Hong Kong, Japan, Meksiko i Sjedinjene Američke Države. S druge strane, Komisija je prvi put stavila izvan snage postojeće odluke za Argentinu, Australiju, Brazil, Kanadu i Singapur jer te jurisdikcije više nisu mogle zadovoljiti standarde koje su utvrdile agencije EU-a za kreditni rejting nakon izmjena iz 2013. Te su zemlje u dogovoru s Komisijom odlučile da ne provedu potrebne prilagodbe zakonodavstva zbog ograničenog opsega aktivnosti koje je potrebno obuhvatiti.

Kontekst

U veljači 2017. službe Komisije objavile su radni dokument koji sadržava prvu sveobuhvatnu ocjenu jednakovrijednosti u financijskim uslugama. U tom je dokumentu opisan pristup koji Komisija primjenjuje pri ocjeni okvira trećih zemalja te se navode glavni ciljevi koje želi ostvariti.

Odluke o jednakovrijednosti Komisiji omogućuju da potvrdi da je financijski regulatorni ili nadzorni sustav određenih zemalja izvan EU-a jednakovrijedan odgovarajućem okviru EU-a. Komisija treću zemlju može proglasiti jednakovrijednom ako regulatorni i nadzorni okvir treće zemlje donosi jednakovrijedne rezultate u odnosu na relevantni okvir EU-a. Jednakovrijednost je regulatorni instrument – obično je riječ o provedbenom aktu, kojim se nastoje osigurati bonitetne koristi sudionicima na tržištu i očuvati financijska stabilnost, cjelovitost tržišta, zaštita ulagatelja i jednaki uvjeti na jedinstvenom tržištu EU-a.

Prije donošenja odluke o jednakovrijednosti Komisija provodi temeljitu ocjenu na temelju dijaloga s relevantnim tijelima trećih zemalja i, prema potrebi, u suradnji s europskim nadzornim tijelima. Ocjena se temelji na načelima proporcionalnosti i procjeni rizika, tj. Komisija detaljnije ispituje okvir treće zemlje i očekuje veću zaštitu od rizika ako ta treća zemlja znatno utječe na tržišta EU-a.

Pravo EU-a o financijskim uslugama obuhvaća oko 40 područja u kojima se donose odluke o jednakovrijednosti.

Više informacija

Komunikacija od 29. srpnja 2019. o jednakovrijednosti u području financijskih usluga.

Priznavanje financijskih okvira zemalja izvan EU-a (odluke o jednakovrijednosti).

Radni dokument službi Komisije iz veljače 2017. o odlukama EU-a o jednakovrijednosti u politici financijskih usluga: ocjena.