Biznis i ekonomijaPreporučeno

Godišnja inflacija potrošačkih cijena 0,7 posto: travanj

Cipke, cipelice

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. u prosjeku su više za 0,6%. U odnosu na travanj 2018., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,7%, dok su u godišnjem prosjeku više za 1,3%, otkriva statistika DZS-a (.pdf).

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. najviše su porasle cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku više za 3,7% (nova kolekcija odjeće i obuće), cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 1,6%, cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku više za 1,2%, cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 1,0%, te cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku više za 0,4%.

Najveći doprinos rastu indeksa potrošačkih cijena u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. imale su cijene Odjeće i obuće (za 0,23%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za -0,08%).

Rast indeksa potrošačkih cijena u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. ublažile su cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 0,3%, cijene Komunikacija, koje su u prosjeku niže za 0,2%, te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

Istodobno su cijene Alkoholnih pića i duhana, cijene Zdravlja, cijene Rekreacije i kulture te cijene Obrazovanja u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz ožujka 2019.

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u travnju 2019. u odnosu na ožujak 2019. u prosjeku su više za 0,6%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%, piše DZS.