Biznis i ekonomijaPreporučeno

Godišnja stopa inflacije u europodručju pala na 1%: Eurostat

Godišnja stopa inflacije u europodručju u srpnju 2019. bila je 1 posto, što je pad u odnosu na lipanj kad je bila 1,3 %. Prije godinu dana bila je 2,2 posto. Prema podacima Eurostata, statističkog ureda Europske unije, godišnja stopa inflacije na razini Europske unije pala je s lipanjskih 1,6 posto na 1,4 posto u srpnju 2019., a prije godinu dana bila je 2,2 posto.

Najniža godišnja stopa zabilježena je u Portugalu (-0,7 %), Cipru (0,1 %) i u Italiji (0,3 %), a najviša u Rumunjskoj (4,1 %), Mađarskoj (3,3 %) te Latviji i Slovačkoj (3,0 %). U usporedbi s lipnjem, godišnja je stopa inflacije niža u 15 država članica, u dvjema je ostala ista, a narasla je u 11 država članica. Prema srpanjskim podacima za europodručje, inflaciji su najviše pridonijeli uslužni sektor (+0,53 postotna boda), hrana, alkohol i duhan (+0,37 postotnih bodova), roba osim energije (+0,08 postotnih bodova) te energija (+0,05 postotnih bodova).

>>>Eurostat: godišnja stopa inflacije u europodručju smanjila se na 1,1 posto