Biznis i ekonomijaPreporučeno

Gomilanje zaliha i pad likvidnosti u vinarstvu i vinogradarstvu: HGK

Dragan Kovačević; Foto: HGK

Kriza uzrokovana koronavirusom snažno je pogodila i vinogradarsko-vinarski sektor, stoga je Hrvatska gospodarska komora resornom Ministarstvu poljoprivrede predložila izmjene Nacionalnog programa pomoći sektoru vina, tzv. vinske omotnice. Anketa koju je provela Komora u sklopu Udruženja vinarstva HGK pokazuje da je trenutno problematičan plasman 50 do 60 posto zaliha vina, a za prvih šest mjeseci očekuje se pad prodaje i do 80 posto.

„Komora je predložila da se najveći dio od 43 milijuna kuna potpora usmjeri na smanjenje zaliha kroz destilaciju viškova vina, uz potporu od pet kuna po litri na bazi od 11 posto alkohola. Minimalna prijava za destilaciju bila bi pet tisuća litara, maksimalna do 30 posto zaliha. Ostatak bi se koristio za krizno skladištenje,“ rekao je potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević, napomenuvši da prijedlog uključuje i povoljnu kreditnu liniju za vinare kroz HBOR i Hamag Bicro, uz prihvatljive instrumente osiguranja i kamate, ročnost od pet godina i poček od godinu dana.

>>>Novi predsjednik Udruženja vinarstva HGK, Josip Pavić, definirao uvozno-izvozni cilj

Smanjena potrošnja, zalihe koje su na najvišoj razini od 2009., dodatne uvozne carine na europska vina u SAD-u kao glavno tržište EU te pandemija značajno su destabilizirali tržište vina u EU, a to se preslikalo i na hrvatsko tržište.

Za prvih šest mjeseci ove godine procjenjuje se pad prodaje za oko 80 posto, što neće biti moguće nadoknaditi u drugoj polovici godine.

Blokada HORECA kanala

Smanjenje opće potražnje, blokada HORECA kanala i izostanak prave turističke sezone kao značajnog generatora potrošnje te poteškoće u plasmanu u članice EU i treće zemlje, drastično će smanjiti potrošnju vina. Gotovo sve vinarije preko 70 posto svoje prodaje realiziraju kroz turističku sezonu. Trenutno se gomilaju zalihe vina, što je posebice izraženo kod većih i velikih proizvođača vina, a zbog toga se onda javlja i manjak skladišnih kapaciteta.

>>>Fragmentirani vinari i vinogradari iz 7 županija i Zagreba okupljeni u udrugu Bregovita Hrvatska

Likvidnost vinara i vinogradara ubrzano slabi, što dovodi u pitanje financiranje tekuće proizvodnje vina i grožđa te otkup grožđa berbe 2020. od kooperanata. Za prvih šest mjeseci ove godine procjenjuje se pad prodaje za oko 80 posto, što neće biti moguće nadoknaditi u drugoj polovici godine. Brojne vinarije mogle bi se naći na rubu održivosti zbog pada cijena i blokade prodaje te bez pomoći države.

>>>Urbanovo: vinari pozvani da uberu dio od 55 milijuna eura, osnaže promociju i osvoje nova tržišta

Europska komisija izmijenila je zakonodavni okvir koji omogućuje primjenu izvanrednih mjera za vinarstvo i vinogradarstvo. Izmjenama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019.-2023. godina omogućila bi se primjena izvanrednih mjera potpore za stabilizaciju tržišta vina – Destilacija vina u slučaju krize i Potpora za krizno skladištenje vina. Nacionalni program temeljni je dokument koji utvrđuje kako se i zašto koriste sredstva namijenjena sektoru vinarstva i vinogradarstva iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda.