FunPreporučeno

Good boy hopsa po ovčicama, upravlja stadom | VIDEO

>>>‘Bambi’ udara i gazi peseke | GIF

>>>Divljački napad psića na medvjede: GIF

>>>Max. level pastiri demonstriraju kontrolu stada | GIF