PreporučenoTech

Google AI brije po Grabancijašu, hvala na razumijevanju: obavijest

Grabancijaš je nakratko omogućio strojno učenje na našim stranicama. AI će tijekom dana eksperimentirati s postavljanjem oglasa, što bi potencijalno i na trenutke moglo izazvati tehničke poteškoće u prikazivanju pojedinih dijelova portala.

Cilj je pronalaženje nenametljivog rješenja za oglase.

Veliko hvala na razumijevanju.