Politika

Habijan imenovan na niz dužnosti, novi mandati za Vukobratović Spasojević i Dulibića | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 277. sjednice Vlade utvrđena su stajališta za sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 16. siječnja 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2023/2159,  u vezi s označivanjem guma te broj 2019/0203, u vezi s kaznenim postupcima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec prosinac 2023.

Što se tiče kadrovskih pitanja, zbog isteka mandata razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice Tomislav Dulibić te je ponovno imenovan predsjednikom Upravnog vijeća.

Državnoj službenici Tatjani Vukobratović Spasojević povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za stambeno zbrinjavanja u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te je istovremeno imenovana ravnateljicom te Uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Damir Habijan imenovan je članom Glavne skupštine društva INA – Industrija nafte d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku, zatim članom Skupštine društva Hrvatska elektroprivreda d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku, te članom Skupštine društva Janaf – Jadranski naftovod d.d., koji predstavlja Republiku Hrvatsku.

Dopunom Odluke o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži MOL Hungarian Oil&Gas PLC u INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, Damir Habijan imenovan je novim članom Savjeta.

Dopunom Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije, Damir Habijan imenovan je novim članom Međuresorne radne skupine za Europski semestar.

Damir Habijan imenovan je predsjednikom, a Vice Oršulić članom Kriznog tima odgovornog za provedbu Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.

Damir Habijan imenovan je zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Damir Habijan imenovan je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću.

Dr.sc. Marko Primorac imenovan je predsjednikom, a Branko Bačić i Damir Habijan članovima Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju.

Damir Habijan imenovan je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost.

Damir Habijan imenovan je i supredsjedateljem Zajedničkog povjerenstva za gospodarsku suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana te Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana.

Dr.sc. Kristini Čelić dano je ovlaštenje za zastupanje Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.