Biznis i ekonomijaPreporučeno

HNB: udio duga u BDP-u pada već šesto tromjesečje zaredom

Hrvatska narodna banka; Foto: Diego Delso

Hrvatska narodna banka (HNB) u petak je objavila da je udio duga opće države u bruto domaćem proizvodu (BDP) s krajem rujna iznosio 70.4%, 2.7 postotna boda manje nego na kraju lipnja.

Dug je u posljednjih godinu dana smanjen za 11.1 postotni bod.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju rujna 2022. iznosilo je 344,2 milijarde kuna pa je u odnosu na kraj lipnja 2022. ostvaren rast od 0,5 milijarda kuna (ili 0,1%).

Ključna pravila Pakta o stabilnosti i rastu

  • Deficit proračuna opće države: udio proračunskog deficita opće države u bruto domaćem proizvodu (BDP) ne smije prelaziti 3% deficita s kraja prethodne financijske godine. Ako to nije moguće, dopušta se da deficit privremeno biva iznad (ali još uvijek blizu) razine od 3%.
  • Državni dug: udio bruto duga opće države u BDP-u ne smije prijeći 60% BDP-a na kraju prethodne financijske godine. Ako nije tako, udio mora pokazivati tendenciju značajnog smanjivanja i zadovoljavajućom se dinamikom mora približavati referentnoj vrijednosti.

“Promatrano u odnosu na godišnji BDP, udio duga u BDP-u već šesto tromjesečje zaredom nastavlja padati i čak bilježi manju vrijednost od one iz prvog tromjesečja 2020., tj. trenutka prije pojave negativnih efekata pandemije bolesti COVID-19. Ukupni dug na kraju rujna 2022. iznosio je 70,4% BDP-a, dok je na kraju rujna prethodne godine taj udio iznosio 81,5%, što je smanjenje od 11,1 postotnog boda na godišnjoj razini i smanjenje od 2,7 postotnih bodova u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja, kada je taj udio iznosio 73,1%,” napisali su iz HNB-a.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Konsolidirani dug opće države od rujna 2015. do rujna 2022. godine, HNB