Biznis i ekonomijaPreporučeno

Hrvatska će obnovljive izvore energije subvencionirati sa 6 milijardi kuna

Europska komisija je u četvrtak odobrila, sukladno pravilima EU-a o državnim potporama,  hrvatski program potpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, vrijedan 783 milijuna eura (šest milijardi kuna).

>>>Komisija donijela revidirane Smjernice za regionalne potpore

“Ovim programom vrijednim 783 milijuna eura Hrvatskoj će se omogućiti potpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora s pomoću brojnih tehnologija. Ta će mjera pridonijeti smanjenju emisija ugljikova dioksida  i drugih stakleničkih plinova, u skladu s ciljevima zelenog plana EU-a i ciljeva za zaštitu okoliša iz hrvatskog plana za oporavak i otpornost bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu”, izjavila je izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager.

Subvencioniranje, iliti “premija” na cijene

Hrvatska je obavijestila Komisiju o svojoj namjeri uvođenja novog programa potpore za električnu energiju iz obnovljivih izvora, odnosno vjetroelektrana, solarnih elektrana, hidroelektrana, elektrana na biomasu, elektrana na bioplin i geotermalnih elektrana.

>>>Komisija traži izmjene pravila o državnim potporama, stopostotno financiranje zelenih projekata

U okviru programa potpora će se pružati u obliku premije povrh tržišne cijene električne energije. Premija će se odrediti natječajnim postupkom i neće biti viša od razlike između prosječnog troška proizvodnje za svaku tehnologiju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i cijene na tržištu električne energije. Korisnici će biti odabrani u natječajima koji će se održati u razdoblju 2021. – 2023.

Ta mjera bit će otvorena do 2023., a potpore će isplatiti odabranim korisnicima na razdoblje od 12 godina.

Komisija je ocijenila da je taj program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, a posebno sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju iz 2014.

Razmjeri, ograničenja – tržišna utakmica

Komisija je utvrdila da je potpora potrebna za daljnji razvoj proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i za pomoć Hrvatskoj u ostvarivanju europskih i nacionalnih ciljeva za zaštitu okoliša. Potpora ima i poticajni učinak jer cijene električne energije ne pokrivaju u potpunosti troškove proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Stoga bez potpore ne bi bilo ni ulaganja odabranih korisnika.

Također, Komisija ocjenjuje da je potpora razmjerna i ograničena na nužni minimum jer će se razina potpore utvrditi putem natječaja i ne može premašiti razliku između tržišne cijene električne energije i troškova proizvodnje.

>>>Komisija odobrila državnu pomoć turističkom i sportskom sektoru | uvjeti i rokovi

Komisija je također utvrdila da pozitivni učinci te mjere, posebno učinci na okoliš, nadmašuju moguće negativne učinke u smislu mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja.

Grabancijaš/Hina