Biznis i ekonomijaPreporučeno

Hrvatska ubrzala put do dozvola, olakšala uzgoj industrijske i medicinske konoplje: detalji

Hrvatska je nakon dugotrajne i široke javne rasprave usvojila izmjene odredbi Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i one su 25. travnja 2019. godine s objavom u Narodnim novinama stupile na snagu. Novi zakon prvi put definira industrijsku konoplju u semantički sitnom ali za poduzetnike i industriju konoplje izrazito bitnom detalju, dok istovremeno olakšava i pojednostavljuje postupak dobivanja dozvole za uzgoj i proizvodnju industrijske i medicinske konoplje.

Grabancijaš je za pojašnjenje učinka navedenih izmjena zakona zamolio stručnjake Odvjetničkog ureda Vidan koji uz napomenu da je nastavni tekst isključivo informativne naravi donose sljedeće informacije i detalje:

Novim Zakonom ne ograničava se svrha uzgoja i proizvodnje industrijske konoplje, kao što je naprotiv starim Zakonom bilo dopušteno uzgajati konoplju (Cannabis sativa L) samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje.

“Prije svega, a u odnosu na industrijsku konoplju, napomenuli bismo kako je materija uzgoja industrijske konoplje prije stupanja na snagu novog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19), bila uređena starim Zakonom o suzbijanju zlouporabe droga (NN 80/13) te starim Pravilnikom o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (57/16), kao i starim Popisom droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 10/16), uz napomenu kako su navedeni propisi koristili samo izraz “konoplja”.

Radi boljeg razumijevanja promjena nastalih stupanjem na snagu novog Zakona, prvenstveno bismo se osvrnuli na čl. 2 starog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 80/13) koji je propisivao definiciju biljke ili dijela biljke iz koje se može dobiti droga te koja glasi:  “svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu droge (kao opijumski mak, konoplja i druga biljka prikladna za tu svrhu), koja je uvrštena u popis tih biljaka”. Nastavno na navedeno, uvidom u stari Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 10/16) vidljivo je kako je konoplja (Cannabis sativa) prije stupanja na snagu novog Popisa (NN 13/19) bila uvrštena u taj popis.

Dok u novom Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19) pronalazimo na skoro isti način definiranu biljku ili dio biljke iz koje se može dobiti droga (“svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu droge, koja je uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga”), istovremeno po prvi puta pronalazimo definiranu industrijsku konoplju čl. 2. t. 5. Zakona, i to kao: “konoplju (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2% i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga”. Sukladno navedenom, u novom Popisa droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga (NN 13/19) uvrštena je konoplja, no ne i one sorte konoplje koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i kod kojih ukupni sadržaj THC-a ne prelazi 0,2%, što ujedno znači da industrijska konoplja iz čl. 2 novog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19) više nije uvrštena u navedeni Popis odnosno ne smatra se biljkom iz koje se može dobiti droga.

Brže i lakše do dozvole

Osim gore spomenutih promjena glede po prvi put propisane definicije industrijske konoplje, odredbama novog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19) olakšan i pojednostavljen je postupak dobivanja dozvole za uzgoj i proizvodnju industrijske konoplje na način da su se pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu, nakon čega će ministarstvo nadležno za poljoprivredu podatke iz navedene evidencije po izvršenom upisu dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

“Konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2% i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga”.

DEFINICIJA INDUSTRIJSKE KONOPLJE

Naime, stari je Zakon (NN 80/13) propisivao obvezu fizičkim i pravnim osobama koje bi htjele uzgajati konoplju pribavljanja odobrenja za uzgoj konoplje od ministra poljoprivrede i šumarstva, dok je stari Pravilnik (57/16) sadržavao odredbe koje su uređivale postupak dobivanja dozvole za uzgoj konoplje.

Također bitno, novim Zakonom ne ograničava se svrha uzgoja i proizvodnje industrijske konoplje, kao što je naprotiv starim Zakonom bilo dopušteno uzgajati konoplju (Cannabis sativa L) samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje.

Zaključno, sve gore spomenute promjene donesene stupanjem na snagu novog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19) zapravo predstavljaju zakonski i podzakonski okvir koji omogućava fizičkim i pravnim osobama koje su upisane u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje uzgoj i proizvodnju, bez ograničenja u koje svrhe, industrijske konoplje i to one definirane čl. 2 t. 5 novog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odnosno konoplje:

  •     koja ne sadrži više od 0,2% THC-a;
  •     čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije; i
  •     koja nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga (NN 13/19).
Prvi put dopušten uzgoj “medicinske konoplje”

Nadalje, a u odnosu na uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe novi Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 39/19) po prvi put dozvoljava uzgoj i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe. Uzgoj konoplje u medicinske svrhe se dozvoljava pravnoj osobi koja ima proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima a koja je na temelju podnesenog zahtjeva za uzgoj konoplje u medicinske svrhe dobila odobrenje za uzgoj konoplje od ministarstva nadležnog za zdravstvo. Navedeno odobrenje će potom ministarstvo nadležno za zdravstvo dostaviti ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove. S druge strane, proizvodnja konoplje u medicinske svrhe se dozvoljava pravnoj osobi koja ima proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima a koja je na temelju podnesenog zahtjeva za proizvodnju konoplje u medicinske svrhe dobila odobrenje za proizvodnju konoplje u medicinske svrhe od Agencija za lijekove i medicinske proizvode.

>>>Sorte industrijske konoplje koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije

Radi detaljnijeg uređenja načina i mjerila za davanje navedenih odobrenja radi uzgoja i proizvodnje konoplje u medicinske svrhe, ministar nadležan za zdravstvo će donijeti pravilnik koji će uređivati navedenu materiju,” napisali su u odgovoru na upit Grabancijaša stručnjaci Odvjetničkog ureda Vidan.

Pratite nas na Google vijestima