PreporučenoTech

Hrvatsko-američki fizičar sudjelovao u otkriću novog stanja materije  

Ilustracija

Sveučilište New York javlja da je tim fizičara proniknuo novo stanje materije koje obećava povećanje kapaciteta električnih uređaja i unaprjeđivanje kvantnog računanja.

“Naše je istraživanje uspješno otkrilo eksperimentalne dokaze za novo stanje materije –  topološku supravodljivost,” izjavio je Javad Shabani koji je na istraživanju radio s hrvatsko-američkim znanstvenikom Igorom Zuticem sa Sveučilišta Buffalo i Alexom Matos-Abiagueom s državnog Sveučilišta Wayne.

“Ovo novo otkriće topološke supravodljivosti u dvodimenzionalnim platformama utire put izgradnji skalabilnih topoloških qubitsa ne samo za pohranu kvantnih informacija, već i za manipulaciju kvantnih stanja koja su slobodna od greške,”

Javad Shabani

“Ovo novo topološko stanje se može manipulirati na načine koji istovremeno pospješuju kalkulacije kvantnog računanja i povećavaju kapacitete pohrane,” rekao je Shabini.

>>>Prva AI simulacija svemira iskočila iz zadanih okvira

Tradicionalna računala koriste bitove čija vrijednost može biti isključivo jedan ili 0, a kvantna kvantne bite ili qubite, koji mogu pretpostaviti vrijednost jedan, nula ili oboje – i beskrajni broj vrijednosti između.

Ovisno o materijalima, tehnologiji i metodologiji, aktualna kvantna računala griješe i zahtijevaju postojane korekcije, a znanstvenici tragaju za novim materijalima i novim stanjima materije kako bi umanjili pogreške izazvane “smetnjama”. Obećavajući teritorij za navedeno su takozvane Majorana čestice koje su istovremeno i svoje protučestice, odnosno u istoj masi imaju pozitivan i negativan naboj. Njihovo je postojanje u 1937. sugerirao talijanski teoretičar i fizičar Ettore Majorana, a prvi put su detektirane i potvrđene u 2017.

>>>Fizičari okinuli prvu fotku kvantnog sprezanja iliti Einsteinove ‘sablasne akcije na daljinu’

Primjenu Majorana čestica kao “izolatora kvantnih informacija” je priječio izostanak prirodnih tvari koje ih mogu nositi, prepreka koju su znanstvenici upravo preskočili stvaranjem novog, prigodnog materijalnog stanja u, reklo bi se, božanskoj maniri.

“Ovo novo otkriće topološke supravodljivosti u dvodimenzionalnim platformama utire put izgradnji skalabilnih topoloških qubitsa ne samo za pohranu kvantnih informacija, već i za manipulaciju kvantnih stanja koja su slobodna od greške,” rekao je Shabani.

Studija je objavljena u žurnalu arXiv (.pdf) i dijelom je financirana sredstvima američke vladine Agencije za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA).