Politika

Imenovanja i razrješenja, ustavnost ograničavanja cijena naftnih derivata | 178. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 178. sjednice Vlade verificirana odnosno usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 13. prosinca 2022., Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku, u formatu ministara energetike (TTE Energy), 19. prosinca 2022. te Vijeće za okoliš (ENVI), 20. prosinca 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Ustavnom sudu Vlada je odgovorila na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluku Ustavnoga suda.

Članovi Vlade usmeno su izvješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te o provedbi Nacionalnog programa reformi, kao i o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.

Usvojen je Izvještaj o korištenju sredstava iz ugovora, iz Fonda solidarnosti Europske unije, sklopljenih na temelju članka 20. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj 62/22.), za studeni 2022. godine.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, sukladno Poslovniku o radu Gospodarsko – socijalnog vijeća i njegovih radnih tijela i Odluci o osnivanju, djelokrugu rada te sastavu povjerenstava Gospodarsko-socijalnog vijeća, opozvan je dio dosadašnjih i imenovan dio novih predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade u tim povjerenstvima.

U Povjerenstvu za politiku plaća, porezni sustav i životni standard opozvan je predstavnik Ante Matijević, a imenovana predstavnica Danijela Stepić.

U Povjerenstvu za socijalnu politiku opozvana je zamjenica predstavnice Valentina Cesar, a novim zamjenikom predstavnice imenovan je Ante Babić.

U Povjerenstvu za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada, opozvana je predstavnica Marija Knežević Kajari, a novim je predstavnikom imenovan Luka Čirko.

U Povjerenstvu za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava opozvani su predstavnik Ilija Tadić i zamjenica predstavnika Gordana Grizelj Portner, koja je imenovana novom predstavnicom, a njenim zamjenikom imenovan je Tomislav Markota.

U Povjerenstvu za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene opozvani su predstavnici Velimir Žunac, Igor Čižmek, Zvonimir Novak i Luka Čirko te zamjenici predstavnika Robert Blažinović i Ivan Vidiš. Novim predstavnicima imenovani su Ivan Bota, Dunja Mazzocco Drvar, Robert Blažinović i Ivan Vidiš, a zamjenicama predstavnika Helena Rukelj i Lidija Baković.

I na kraju, u Povjerenstvu za praćenje aktivnosti Međunarodne organizacije rada opozvana je zamjenica predstavnika Inga Žic, a novom zamjenicom predstavnika imenovana je Iva Musić Orešković.

Razriješeni su dosadašnji predsjedavajući i član Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru – dr.sc. Mario Banožić i Zdravko Seidel. Novim predsjedavajućim, koji je po položaju ministar mora, prometa i infrastrukture, imenovan je Oleg Butković, a novom članicom Dunja Bujan Šujster, kao predstavnica Ministarstva obrane.

Na osobni zahtjev razriješena je dosadašnja članica Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela dr.sc. Marija Bubaš. Novom članicom imenovana je Katarina Zahariev Vukšinić, kao stručnjak iz područja zdravstva ili socijalne skrbi.

Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije Zvonimir Novak, a novom predsjednicom imenovana je dr.sc. Kristina Čelić.

Donesena je Odluka o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., kojom se povlači ovlaštenje za zastupanje dr.sc. Kristini Čelić, te daje ovlaštenje za zastupanje Jurici Lovrinčeviću. Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka Vlade o zastupanju od 17. prosinca 2020.

Na osobni zahtjev, s danom 31. prosinca 2022., razriješena je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.

Marin Čavić imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Starigrad jer je izabranom načelniku te Općine po sili zakona prestao mandat, a nema imenovanih zamjenika.

Marica Mirić imenovana je članicom Upravnog vijeća Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, umjesto dosadašnjeg člana koji je preminuo, a na prijedlog udruga osoba s invaliditetom.

Razriješen je dio dosadašnjih članova i zamjenika članova Savjeta za mlade – Tena Mišetić, Ivan Vidiš, Tihana Balija, Josip Perkušić, Tomislav Leko, Tomislav Milunović, Višnja Grgurić-Štimac, Ivana Vejić i Darko Suljić. Novim članovima Savjeta imenovani su Tomislav Leko, Tomislav Milunović, Marko Paškvan i Alen Šukurica, a zamjenicima članova Mirela Kalcina, Lidija Baković, Matea Hrg, Lada Ćurković i Enea Dessardo.

Razriješen je dio članova i zamjenika članova Savjeta za ljudska prava – Tomislav Paljak, Željko Plazonić, Dalibor Šemper, Stela Fišer Marković, mr.sc. Vesna Šerepac i Nemanja Relić. Novim članovima imenovani su mr.sc. Vesna Šerepac, dr.sc. Marija Bubaš, Nemanja Relić i Helena Beus, a zamjenicima članova Nandor Čapo i Viktor Koska.

Pratite nas na Google vijestima