PolitikaPreporučeno

Imenovanja u zračnim lukama, Hrvatskim autocestama, pošti, lutriji… | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 112. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 7. travnja 2022.,         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 11. travnja 2022. te Vijeće za opće poslove (GAC), 12. travnja 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Utvrđeni su i odgovori Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti i Obrazložena mišljenja Europske komisije: broj 2021/2259, u vezi s uzgajalištima plavoperajne tune te broj 2021/2014, u vezi invazivnih stranih vrsta. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2022.

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, Anja Bagarić imenovana je ravnateljicom Ravnateljstva za robne zalihe, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Državnoj službenici Olgi Plazibat Novosel dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva pravosuđa i uprave, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, s danom 16. travnja 2022., a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer joj mandat ističe 15. travnja 2022.

Državnom službeniku Petru Baraću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva obrane, s danom 16. travnja 2022., do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu ističe ovlast 15. travnja 2022.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o. imenovanje Josipa Klišmanića za člana Uprave – direktora, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. imenovanje mr.sc. Lukše Novaka za člana Uprave – direktora, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zagreb d.o.o. imenovanje Ranka Ilića za člana Uprave – direktora, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. imenovanje Ivana Kosa za člana Uprave – direktora, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Izmijenjena je Odluka o osnivanju Stručnog savjeta za obnovu. Razrješuje se dosadašnja zamjenica predsjednika Stručnog savjeta Olivera Majić, te dio članova i zamjenika članova: Davor Trupković, dr.sc. Bojan Baletić, Zlatko Prosinečki, Tea Helman Jukić, dr.sc. Igor Gliha, dr.sc. Maja-Marija Nahod, Tomislav Petrinec, dr.sc. Krunoslav Šmit, Branka Grgić, Miro Čaržavec, Damir Mance, Ivan Križić i dr.sc. Marko Baretić.

Novim zamjenikom predsjednika Stručnog savjeta imenovan je dr.sc. Luka Korlaet, članovima su imenovani Tomislav Petrinec, Gordan Hanžek, dr.sc. Zoran Veršić, Krešimir Majcan, Sven Müller, dr.sc. Ivan Koprić te Snežana Penović, a zamjenicima članova imenovani su Helena Jelić, Davor Trupković, Tatjana Vukobratović Spasojević, Ivana Ergić, Katarina Sikavica, Ivo Bilić, Tea Helman Jukić, Ervin Mihelj, Saša Nikšić i Željka Mutnjaković Prebeg.

Razriješen je dosadašnji član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu Ivan Anušić, a novim je članom imenovan Ivan Hampovčan.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. imenovanje dr.sc. Borisa Huzjana za predsjednika Uprave temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva HP Hrvatska pošta d.d. imenovanje Ivana Čule za predsjednika Uprave, a Siniše Šukunde, dr.sc. Ivane Mrkonjić i Hrvoja Parlova za članove Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatska lutrija d.o.o. imenovanje Ignacija Čuture za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Također, donesen je Zaključak kojim se Skupštini društva Hrvatska lutrija d.o.o predlaže imenovanje Nikoline Klaić za članicu Uprave toga društva, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Pratite nas na Google vijestima