Biznis i ekonomija

Imovina kreditnih institucija porasla za 24,2 milijarde kuna, likvidnost na 187,1%

Hrvatska narodna banka; Foto: Diego Delso

Hrvatska narodna banka (HNB) javlja da se ukupna imovina kreditnih institucija u prvom polugodištu 2022. u poredbi s krajem 2021. godine povećala za 24,2 milijarde kuna (4,8%) i iznosila 525,1 milijarde kuna.

>>>Financijska imovina kućanstava na kraju drugog tromjesečja 564 milijarde kuna | HNB

“Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 4,4% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 8,0% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 4,3% na kraju 2021. na 3,8% na kraju prvog polugodišta 2022. NPL-ovi su se smanjili i u portfelju kredita nefinancijskim društvima (zabilježen je pad udjela NPL-ova s 9,9% na 7,8%), i u portfelju kredita kućanstvima (pad udjela NPL-ova sa 6,6% na 6,1%),” izvijestili su iz središnjice.

Dobit

Kreditne institucije u prvom su semestru ostvarile dobit od 3,1 milijardi kuna, dok je prinos na imovinu (ROA) bio 1,2%, isto kao i na kraju 2021. godine.

Prinos na kapital (ROE) u šest se mjeseci poveća sa 8.8% na 9.5%.

>>>Prosjek kamata na prekoračenja minusa 7,29% | listopad 2021. | HNB

HNB bilježi da su ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava u prvom polugodištu “još na visokim razinama”, ali uz tendenciju opadanja.

“Stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava ipak se u odnosu na kraj 2021. godine blago smanjila, s 25,9% na 25,0%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%,” navodi se.

Pripajanje maticama

Banka je također izvijestila da su dvije stambene štedionice, PBZ stambena štedionica d.d. i Raiffeisen stambena štedionica d.d., pripojene maticama, Privrednoj banci Zagreb d.d. odnosno Raiffeisenbank Austria d.d., pa se broj kreditnih institucija smanjio na dvadeset i jednu.

>>>Dobit banaka u prva tri tromjesečja 59,3% viša nego lani | HNB (2021.)

Likvidnost kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR) s krajem lipnja u prosjeku je ostala daleko visoko iznad minimalne i iznosila 187,1%.

Delegirana Uredba (EU) 2015/61 od kreditnih institucija traže koeficijent od minimalno 100%.

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] Imovina kreditnih institucija porasla za 24,2 milijarde kuna, likvidnost na 187,… 30/08/2022 […]

Comments are closed.