Biznis i ekonomija

Imovina kreditnih institucija u 2022. porasla za 71.3 milijarde kuna | HNB

Ilustracija/MK Graphics

Prema nerevidiranim privremenim podacima za kraj 2022. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na 2021. za 71,3 mlrd. kuna (14,2%) i iznosila je 572,2 mlrd. kuna. Imovina je porasla kod većine kreditnih institucija.

>>>Imovina 21 kreditne institucije blizu iznosa imovine svih hrvatskih kućanstava

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 14,6% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 20,3% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 4,3% na kraju 2021. na 3,0% na kraju 2022. godine. NPL-ovi su se smanjili i u portfelju kredita nefinancijskim društvima (zabilježen je pad udjela NPL-ova s 9,9% na 6,4%), i u portfelju kredita kućanstvima (pad udjela NPL-ova sa 6,6% na 5,0%).

Poslovanje kreditnih institucija u 2022. godini rezultiralo je s dobiti u iznosu od 5,3 mlrd. kuna. Prinos na imovinu (ROA) bio je 1,0%, što je pad u odnosu na kraj 2021. godine, kad je ROA iznosila 1,2%, a prinos na kapital (ROE) smanjio se s 8,8% na 8,2%.

>>>Imovina kreditnih institucija porasla za 24,2 milijarde kuna, likvidnost na 187,1%

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava u 2022. godini na visokim su razinama, iako se stopa ukupnoga kapitala smanjila u odnosu na kraj 2021. godine, s 25,9% na 24,6%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%.

Na vrlo visokoj razini i nadalje je likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju 2022. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 242,4%.

Pratite nas na Google vijestima

Priopćenje za javnost,
HNB