PolitikaPreporučeno

Inaugurirano je Europsko nadzorno tijelo za rad: Komisija

Europsko nadzorno tijelo za rad danas započinje svoje aktivnosti inauguracijskom svečanošću i prvim sastankom Upravnog odbora. Započinje s radom dvije godine nakon što je predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio ideju o takvom nadzornom tijelu u svojem govoru o stanju Unije 2017. pred Europskim parlamentom.

U svojem je govoru o tom događaju predsjednik Juncker izjavio: Europsko nadzorno tijelo za rad temelj je našeg zalaganja za poštena, učinkovita i provediva pravila EU-a o radu. Ne iznenađuje to što je Nadzorno tijelo osnovano u rekordnom roku jer se za njime nameće izrazita potreba. Nadzorno tijelo pružat će bolji pristup informacijama radnicima i poslodavcima o njihovim pravima i obvezama te će podupirati nacionalna tijela u prekograničnim aktivnostima. To će izravno pomoći milijunima Europljana koji žive ili rade u drugoj državi članici, kao i milijunima poduzeća koja posluju preko granica unutar EU-a. To je još jedan važan daljnji korak prema integriranom europskom tržištu rada izgrađenom na povjerenju, pouzdanim pravilima i učinkovitoj suradnji. Zahvaljujem svima u Parlamentu, Vijeću i Komisiji koji su pomogli u ostvarenju ideje o ovom tijelu. Nadzornom tijelu želim puno uspjeha.

Predsjednik Juncker sudjelovat će na svečanosti otvaranja u Bruxellesu zajedno sa slovačkim premijerom Peterom Pellegrinijem s obzirom na to da su države članice odabrale Bratislavu za sjedište Nadzornog tijela. Svečanosti će prisustvovati i potpredsjednici Komisije Valdis Dombrovskis i Maroš Šefčovič, povjerenica Marianne Thyssen i drugi gosti.

Potpredsjednik Dombrovskis rekao je: Europsko nadzorno tijelo za rad okuplja nacionalna tijela. U upravljačkoj strukturi i u svakodnevnom radu Nadzorno tijelo olakšavat će suradnju među predstavnicima država članica te među socijalnim partnerima. Povjerenica Thyssen dodala je: Nadzorno tijelo olakšat će glatko funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U njemu će kolege iz različitih nacionalnih tijela spremno zajednički djelovati i rješavati probleme. Stoga će mobilnost radne snage postati jednostavnija na korist milijuna europskih građana i poduzeća koji se svakodnevno koriste svojim pravom na slobodno kretanje.

Upravni odbor Nadzornog tijela sastoji se od predstavnika država članica, Komisije, socijalnih partnera na razini EU-a, Europskog parlamenta te promatrača iz Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i drugih agencija EU-a u području zapošljavanja i socijalnih pitanja. Oni će se sastati prvi put 17. listopada kako bi donijeli odluke potrebne za početak rada Nadzornog tijela te razmijenili mišljenja o početnom programu rada.

Kontekst

Oko 17,5 milijuna europskih građana trenutačno živi ili radi u drugoj državi članici, što je dvostruko više nego prije deset godina. Istovremeno, milijuni poduzeća posluju preko granica.

EU je izradio opsežno zakonodavstvo kojim se uređuju različiti aspekti mobilnosti, koje je Junckerova Komisija proteklih godina revidirala i poboljšala. EU je posebno revidirao pravila o upućivanju radnika koja sadržavaju načelo jednake plaće za jednak rad na istome mjestu i trenutačno nastoji postići konačni dogovor o predloženoj reviziji pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Kako bi olakšala provedbu pravila, Komisija je predložila osnivanje novog tijela za jačanje strukturirane suradnje i razmjene među nadležnim nacionalnim tijelima.

Ciljevi Europskog nadzornog tijela za rad:

  • olakšavanje pristupa za građane i poduzeća informacijama i uslugama povezanima s njihovim pravima i obvezama
  • olakšavanje suradnje među državama članicama u provedbi prava Unije u području rada, među ostalim olakšavanjem usklađenih i zajedničkih inspekcija te rješavanjem pitanja neprijavljenog rada
  • medijacija i olakšavanje pronalaženja rješenja u slučajevima prekograničnih sporova.

Aktivnosti Europskog nadzornog tijela za rad odnose se na pravila o mobilnosti radne snage: o slobodnom kretanju radnika i upućivanju radnika, koordinaciji socijalne sigurnosti i posebnom zakonodavstvu u sektoru cestovnog prometa.

Neće se stvoriti nove nadležnosti na razini EU-a i države članice ostat će u potpunosti nadležne za provedbu pravila o radu i socijalnoj sigurnosti. Dodana je vrijednost Nadzornog tijela u tome što će olakšavati suradnju među državama članicama, pojednostavniti postojeće strukture te pružati operativnu potporu kako bi se osigurala učinkovitija provedba pravila. Od toga će imati koristi građani, poduzeća i nacionalna tijela. Posebno za nacionalna tijela, Nadzorno tijelo poboljšat će suradnju u području mobilnosti radne snage osiguravanjem stalne strukture EU-a utemeljene na sustavu nacionalnih službenika za vezu koje države članice upućuju u Europsko nadzorno tijelo za rad. Usto, to će tijelo omogućiti udruživanje sredstava za zajedničke aktivnosti, kao što je organiziranje zajedničkih inspekcija ili osposobljavanje nacionalnog osoblja za rješavanje prekograničnih predmeta.

Nakon govora o stanju Unije 2017. predsjednika Junckera Komisija je u ožujku 2018. predstavila Prijedlog uredbe o osnivanju Nadzornog tijela. Privremeni dogovor između Parlamenta i Vijeća postignut je u veljači 2019., manje od godinu dana nakon prvotnog prijedloga.

Europski parlament i Vijeće službeno su odobrili prijedlog 20. lipnja 2019. Nadzorno tijelo započelo je s aktivnostima u Bruxellesu te će postupno povećavati financijske i ljudske resurse kako bi 2024. raspolagalo s 50 milijuna eura godišnje i brojilo 140 zaposlenika.

Države članice odlučile su 13. lipnja da bi u konačnici novo tijelo trebalo imati sjedište u Bratislavi.