Biznis i ekonomija

Industrijska proizvodnja u listopadu pala za 1,3% na mjesečnoj, porasla za 0,3% na godišnjoj razini

Ukupna sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u listopadu 2019. u usporedbi s rujnom 2019. pala je za 1,3%, dok je u usporedbi s listopadom 2018. porasla za 0,3%, javlja DZS.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema agregatima  GIG-a 2009.

Mjesečna usporedba

U listopadu 2019. u odnosu na rujan 2019. Trajni proizvodi za široku potrošnju manji su za 7,2%, Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 2,8%, Kapitalni proizvodi za 1,4% i Intermedijarni proizvodi za 1,0%, a Energija je veća za 4,1%.

DZS

Godišnja usporedba

U listopadu 2019. u odnosu na listopad 2018. Trajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 8,1%, Energija za 6,4%, i Kapitalni proizvodi za 0,1%, a Intermedijarni proizvodi manji su za 2,6% i Netrajni proizvodi za široku potrošnju za 1,7%.

Indeks obujma industrijske proizvodnje prema područjima  NKD-a 2007. – prilagođeni indeksi

Mjesečna usporedba

Prema područjima NKD-a 2007., sezonski i kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u listopadu 2019. u usporedbi s rujnom 2019. pala je u Prerađivačkoj industriji za 1,9%, a u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji porasla je za 5,3% i u Rudarstvu i vađenju za 1,1%.

DZS

Godišnja usporedba

U listopadu 2019. u usporedbi s listopadom 2018. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, porasla je u Opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 14,7%, a u Rudarstvu i vađenju je pala za 10,9% i u Prerađivačkoj industriji za 1,5%.

Indeks zaliha gotovih industrijskih proizvoda pri proizvođačima –  izvorni indeksi

DZS

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda u Republici Hrvatskoj na kraju listopada 2019. u usporedbi sa zalihama na kraju rujna 2019. veće su za 3,4%, a u usporedbi sa zalihama na kraju listopada 2018. manje su za 2,0%.

Indeks zaposlenih osoba u industriji – izvorni indeksi

Ukupan broj zaposlenih osoba u industriji u listopadu 2019. manji je za 0,2% u usporedbi s rujnom 2019., a u usporedbi s listopadom 2018. manji je za 2,8%.

DZS

Indeks proizvodnosti rada u industriji – izvorni indeksi

Ukupna proizvodnost rada u industriji od siječnja do listopada 2019. u usporedbi s istim razdobljem 2018. veća je za 3,9%, piše DZS (.pdf).

Komentar Hrvatske gospodarske komore

U listopadu 2019. godine industrijska je proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 0,3% veća u odnosu na listopad 2018. godine. Promatrajući samo listopad od 2008. godine, razina industrijske proizvodnje u ovogodišnjem listopadu bila je treća najveća razina proizvodnje, a konkretno u odnosu na listopad 2008. godine bila je 7,7% manja.

Strukturno, rast u ovogodišnjem listopadu isključivo je rezultat povećanja proizvodnje kod opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (14,7%, sedmi uzastopni mjesec rasta), dok je kod rudarstva i vađenja (-10,9%, u osam mjeseci samo jedan rast) te prerađivačke industrije (-1,5%, u posljednjih pet mjeseci bilježe se oscilacije) zabilježen pad proizvodnje. Promatrajući samo listopad tijekom godina, prema dostupnim podacima, razina industrijske proizvodnje kod opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije u ovogodišnjem listopadu bila je najveća razina u posljednjih dvadesetak godina.

U prerađivačkoj je industriji najveći utjecaj (s obzirom na udio u proizvodnji i stopu rasta) imao pad kod proizvodnje pića (-8,5%, treći uzastopni mjesec pada) i proizvodnje kemikalija (-16,9%, uglavnom prisutne oscilacije u kretanjima proizvodnje).

Na kumulativnoj razini samo se kod rudarstva i vađenja bilježi pad proizvodnje, dok je kod prerađivačke industrije (0,3%) i opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacije (14,7%) još uvijek veća razina u odnosu na prošlogodišnju.

U prvih deset mjeseci 2019. godine industrijska je proizvodnja, prema kalendarski prilagođenim podacima, bila 0,9% veća u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Na razini cijele ove godine predviđamo da će se industrijska proizvodnja ostvariti rast, a na taj će rast povoljno utjecati pozitivni trendovi domaće potražnje (osobna potrošnja i investicije). Kod inozemne potražnje (robni izvoz) također očekujemo da će se nastaviti uzlazni trend.