Biznis i ekonomijaPreporučeno

Inflacija u prosincu prpošnih 5.5% na godišnjoj razini | DZS

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene indeksom potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na istoj razini, dok su u poredbi s prosincem 2020. u prosjeku bile više za 5,5%, izvijestio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS).

>>>Rast plaća pojela inflacija | Ekonomski lab

Cijene su u godišnjem prosjeku bile više za 2,6%.

Foto: DZS

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. najviše su porasle cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,4%, cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva te cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,7%, cijene Prijevoza te cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,4%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,3%, i cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,1%.

Sezonska sniženja

Porast indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. ublažile su cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 8,2%, i cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Istodobno su cijene Zdravlja, cijene Komunikacija i cijene Obrazovanja u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku ostale na razini cijena iz studenoga 2021.

>>>Inflacija u studenom 2021. ubrzala za 4,8% na godišnjoj razini | DZS

Najveći doprinos porastu indeksa potrošačkih cijena u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,38%), a najveći doprinos padu indeksa imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,47%).

>>>HNB bilježi ‘neuobičajeno snažnu’ inflaciju ključnih prehrambenih proizvoda

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. u prosjeku su ostale na razini cijena iz studenoga 2021., dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%, piše DZS.

Foto: DZS

Pratite nas na Google vijestima