Biznis i ekonomija

Inflacija u siječnju 2,0% na godišnjoj razini: DZS

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. u prosjeku su niže za 0,3%. U odnosu na siječanj 2019., tj. na godišnjoj razini, više su za 2,0%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,9%, javlja DZS.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 12,8% (sezonska sniženja), cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koje su u prosjeku niže za 0,3%, te cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,1%.

>>>U prvih 9 mjeseci deflacijski pritisci jači nego lani: HGK

Pad indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. ublažile su cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku više za 1,7%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku više za 0,6%, cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 0,5%, cijene Rekreacije i kulture, koje su u prosjeku više za 0,4%, cijene Raznih dobara i usluga, koje su u prosjeku više za 0,3%, te cijene Alkoholnih pića i duhana i cijene Obrazovanja, koje su u prosjeku po svakoj skupini više za 0,1%.

DZS

Istodobno su cijene Zdravlja te cijene Restorana i hotela u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. u prosjeku ostale na razini cijena iz prosinca 2019.

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. imale su cijene Odjeće i obuće  (za -0,82%), a najveći doprinos porastu indeksa imale su cijene Hrane i bezalkoholnih pića (za 0,44%).

>>>Deflacijski pritisak na potrošačke cijene i u studenom: DZS

U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u siječnju 2020. u odnosu na prosinac 2019. u prosjeku su niže za 0,5%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 0,3%, piše DZS.

DZS