FunPreporučeno

Instalacija zvučnog stupa u utrobu violine | VIDEO

Zvučni stup je drveni klin unutar violine koji drži gornju ploču i daje potpuniji zvuk prijenosom vibracija na stražnju ploču.

Violin sound post setting tool

>>>Zaključavanje bez ključa | VIDEO

>>>Visokoučinkovito cijepanje nara | VIDEO

>>>Urezivanje kaučukovca, puštanje i skupljanje lateksa | VIDEO