Biznis i ekonomija

Irak najavio 17 milijardi dolara vrijednu ‘Razvojnu cestu’ prema Turskoj | VIDEO

Irak je u subotu inaugurirao 17 milijardi dolara vrijedan projekt cestovnog i željezničkog povezivanja velikih robnih luka na južnoj obali s Turskom.

Plan je predstavljen kao okosnica transformacije iračkog gospodarstva izmučenog desetljećima kriza i ratova.

“Razvojna cesta” trebala bi povezati luku Grand Faw na naftom bogatom iračkom jugu i Tursku s ciljem kraćenja vremena za putovanje između zapadne Azije i Europe u maniri kako je to učinio rivalski Sueski kanal.

“Razvojna cesta nije samo cesta za kretanje roba i putnika. Ova cesta otvara vrata razvoju golemih područja u Iraku,” rekao je Farhan al-Fartousi, generalni direktor Opće tvrtke za luke Iraka.

Plan podrazumijeva izgradnju brzih željezničkih linija s vlakovima koji jure do 300 kilometara na sat, povezivanje lokalnih industrijskih hubova i energetsku komponentu za transport nafte i plina.

Fartousi je za Reuters rekao da je Grand Faw luka, čija je izgradnja započela prije više od desetljeća, napola zgotovljena i da bi čitava cesta, uz uvjet da se održi geopolitička stabilnost, mogla biti dovršena do 2029. godine.

“Čak i ako je Irak bio odsutan godinu ili dvije, desetljeće ili dva, on se jednog ili drugog dana mora vratiti. Nadam se da su ovi dani početak tog povratka.”

Grabancijaš je ‘live’ na Google vijestima