Politika

Ivan Paladina preuzeo deset dužnosti Darka Horvata | zatvorena sjednica Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 108. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za okoliš (ENVI), 17. ožujka 2022., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 21. ožujka 2022., Vijeće za vanjske poslove (FAC) i za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence), 21. ožujka 2022. te Vijeće za opće poslove (GAC), 22. ožujka 2022. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Članovi Vlade usmeno su izviješteni u o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2022. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3u2SAjD

Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3icDhiM

Imenovanja i razrješenja

Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je niz razrješenja i imenovanja temeljem imenovanja novog ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Tako je Darko Horvat razriješen, a Ivan Paladina imenovan predsjednikom Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, koji je ministar nadležan za poslove državne imovine po položaju.

Također, Darko Horvat razriješen je, a Ivan Paladina imenovan predsjednikom Upravnog vijeća Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Ivan Paladina, umjesto Darka Horvata, imenovan je zamjenikom u Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Također, Ivan Paladina, umjesto Darka Horvata, imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, koji je ministar nadležan za poslove graditeljstva po položaju.

Ivan Paladina imenovan je novim članom Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak, umjesto dosadašnjeg člana Darka Horvata.

Izmijenjena je Odluka o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske. Tako je Darko Horvat razriješen, a Ivan Paladina imenovan novim članom Koordinacije za gospodarstvo.

Izmijenjena je i Odluka o osnivanju Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb. Darko Horvat razriješen je, a Ivan Paladina imenovan novim članom toga Savjeta.

Ivan Paladina imenovan je, umjesto Darka Horvata, članom Skupštine društva Državne nekretnine d.o.o. koji predstavlja Republiku Hrvatsku.

Također, Ivan Paladina imenovan je novim članom Međuresorne radne skupine za Europski semestar, umjesto Darka Horvata, a temeljem izmjene Odluke o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije.

I na kraju, Ivan Paladina imenovan je predsjednikom Stručnog savjeta za obnovu, kao ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, umjesto Darka Horvata.

Sanda Šimić Petrinjak imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva unutarnjih poslova, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na kojem je bila jedina kandidatkinja, na razdoblje od četiri godine.

Zbog isteka mandata razriješen je dosadašnji ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić, te je ponovno imenovan ravnateljem toga Zavoda, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.

Mario Jurišić razriješen je dužnosti člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita, jer je postao zaposlenik kreditne institucije.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije, u mandatnom razdoblju 2020.-2025., kojom se razrješuje dio dosadašnjih članova i zamjenika članova te imenuje dio novih članova i zamjenika članova kao predstavnika lokalnih i područnih (regionalnih) vlasti izabranih na lokalnim izborima. Tako se razrješuju dosadašnji članovi Valter Drandić, mr.sc. Vojko Obersnel, Goran Pauk, dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, te zamjenici članova Igor Andrović, Martin Baričević, Antonija Jozić i Matija Posavec.

Comments (1)

  1. […] Ivan Paladina preuzeo deset dužnosti Darka Horvata | zatvorena sjednica Vlade 17/03/2022 […]

Comments are closed.