Politika

Ivana Šuman i Damir Kaufman novi tajnici u ministarstvima | Vlada RH

Na zatvorenome dijelu današnje, 46. sjednice Vlade, donesen je Intervencijski podnesak Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom Europske unije.

Utvrđeno je i Pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.

Doneseni su Prijedlozi odluka o zatvaranju Generalnog konzulata, osnivanju Konzulata te davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata. Točke su označene stupnjem tajnosti “tajno” i “ograničeno” te ih nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Vlada je usmeno izviještena o Provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II), o Provedbi Nacionalnog programa reformi 2020. za mjesec veljaču 2021. te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:

Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/3qbq3V1

Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3kF9K1u

Što se tiče kadrovskih pitanja, mr. sc. Davor Huška, Stella Arneri i Katica Mišković razriješeni su dužnosti pomoćnika ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, mr.sc. Davor Huška imenovan je ravnateljem Uprave za financije i informacijsko-telekomunikacijske sustave, Sanja Slunjski ravnateljicom Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata, Stella Arneri ravnateljicom Uprave za europsku teritorijalnu suradnju te Katica Mišković ravnateljicom Uprave za potpomognuta područja.

Ivana Šuman imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Damir Kaufman imenovan je glavnim tajnikom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.

Na osobni zahtjev razriješen je pomoćnik ministra pravosuđa i uprave Ivan Crnčec, dok je državnoj službenici Maji Vitaljić dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije, do imenovanja ravnatelja uprave temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.

Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. predlaže izbor mr.sc. Stanka Borića za člana Nadzornog odbora društva Narodne novine d.d. do provedbe postupka izbora člana, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Imunološki zavod d.d. izbor Tomislava Pokaza, Martine Furlan i Dunje Skoko-Poljak za članove Nadzornog odbora društva Imunološki zavod d.d. do provedbe postupka izbora članova, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnoj službenici Martini Kuman Kardum dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po javnom natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci.

Na osobni zahtjev, dr.sc. Ivana Franić razriješena je dužnosti državne tajnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.