Biznis i ekonomija

Iznesene su preporuke o referentnim klimatskim vrijednostima EU-a, politici ‘zelenog financiranja’

Tehnička stručna skupina za održivo financiranje (TEG), skupina dionika čija je uloga pomoći Komisiji pri razvoju elemenata politike zelenog financiranja, objavila je završno izvješće o referentnim klimatskim vrijednostima.

Izvješće se temelji na Akcijskom planu EU-a za održivo financiranje za 2018. i nadovezuje se na sporazum Europskog parlamenta i država članica o novoj generaciji referentnih klimatskih vrijednosti za niske emisije ugljika potrebnih za poticanje ulaganja u održive projekte i imovinu.

>>>Oko 328 milijardi eura za stvaranje radnih mjesta u skladu s klimatskim ciljevima: Komisija

Tehnička stručna skupina preporučuje skup minimalnih tehničkih zahtjeva za metodologiju referentnih klimatskih vrijednosti EU-a. Oni pomažu pri informiranju ulagača koji žele donijeti klimatski osviještene ulagačke strategije. Njima se uklanjaju i opasnosti od manipulativnog „zelenog” marketinga, prakse kojom se financijski proizvodi oglašavaju kao „zeleni” ili, općenitije, „održivi”, a zapravo ne ispunjavaju ni osnovne standarde održivosti.

>>>Ekološki osviještena, socijalna i inovativna poduzeća od danas imaju bolji pristup javnoj nabavi

U završnom je izvješću također naveden skup ekoloških, društvenih i upravljačkih (ESG) zahtjeva za objavu za administratore referentnih vrijednosti, uključujući usklađenost s Pariškim sporazumom. Izvješće će se upotrebljavati pri određivanju referentnih klimatskih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak u delegiranim aktima Komisije koje su u veljači 2019. prihvatili Europski parlament i države članice.

>>>Komisija: Za postizanje Pariškog sporazuma treba oko 6200 milijardi eura kroz 15 godina

U skladu sa sporazumom, stvaraju se dvije nove kategorije referentnih klimatskih vrijednosti: referentna vrijednost za klimatsku tranziciju i referentna vrijednost na temelju koje se investicijski portfelji usklađuju s ciljem Pariškog sporazuma da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 ˚C. Objava uredbe Komisije o referentnim vrijednostima Komisije očekuje se do kraja godine. Delegirani akti bit će predmet javnog savjetovanja i očekuje se njihovo donošenje sredinom 2020.