Biznis i ekonomija

Javni bilježnici srezali cijene za solemnizaciju aneksa ugovora o kreditu: COVID-19

Javni bilježnici prilikom solemnizacije aneksa ugovora o kreditu tijekom trajanja pandemije COVID-a 19 primjenjuju snižene tarife prema kojima im pripada najviša moguća nagrada od 400 kuna za kredite iznad 550.000 kuna, dok najniža nagrada iznosi 125 kuna.

Primjerice, za iznos kredita u vrijednosti od 75 do 100 tisuća kuna, iznos nagrade javnom bilježniku za solemnizaciju aneksa ugovora prema aktualnoj tarifi iznosi 156,25 kuna uz 25 posto PDV-a te pripadajuće pristojbe koja se uplaćuje u korist državnog proračuna, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska javnobilježnička komora (HJK).

>>>Prijave za kredite za likvidnost i radni kapital, odgoda plaćanja i reprogram kredita: portal MJERE

Trošak solemnizacije aneksa ugovora sastoji se od nagrade javnom bilježniku, koja prema toj tarifi iznosi 25 posto od redovne nagrade, pripadajućeg PDV-a i javnobilježničke pristojbe koja se naplaćuje u korist državnog proračuna.

Mali bankovni pojmovnik HUB-a o solemnizaciji:

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika pri čemu javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice toga pravnog posla. Po tomu se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Prilikom ovjere potpisa javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora. Solemnizacijom ugovor dobiva snagu javnobilježničkog akta, ima snagu prvostupanjske presude, odnosno ima snagu sudskog rješenja o ovrsi.

Prema riječima predsjednice Komore Zvjezdane Rauš Klier ta je odluka donesena u dogovoru Ministarstva pravosuđa i HJK.

“Javni bilježnici u RH svjesni su situacije, ekonomskih i životnih prilika u kojima su se našli naši građani i poslovni subjekti, a uzrokovani su pandemijom virusa Covid-19. Osjećamo profesionalnu i moralnu obvezu da im koliko je to moguće olakšamo taj teret i pokažemo maksimalnu empatiju i socijalnu osjetljivost u ovom, za sve, teškom razdoblju”, ističe u priopćenju predsjednica Hrvatske javnobilježničke komore.

>>>Pad prihoda od najmanje 20 posto uvjet za odgodu plaćanja poreznih davanja

Prema prošlotjednim podacima Hrvatske udruge banaka gotovo 30 tisuća građana i 9,5 tisuća pravnih osoba podnijelo je zahtjev za moratorijem na otplatu kreditnih obveza, uslijed negativnih posljedica koronavirusa na njihove prihode i poslovanje. Najveći broj podnesenih zahtjeva odnosi se na nenamjenske kredite, a manji udio na stambene kredite.