Biznis i ekonomijaPreporučeno

Komisija danak na CO2 želi proširiti na pomorski i cestovni transport, grijanje zgrada | skica

Reuters se u srijedu našao u posjedu dokumenta koji otkriva da Europska komisija “porez na ugljik” namjerava proširiti na pomorski i cestovni transport te sustave za grijanje zgrada.

Sustav trgovanja emisijama (ETS) koji elektrane, tvornice i avioprijevoznike prisiljava na kupnju CO2 dozvola te ih tako potiče na smanjenje zagađivanja nije mijenjan od lansiranja u 2005. godini.

>>>Cijene ugljika u EU rekordnih 44 eura po toni; Delbeke: nemojte pokvariti igru

Komisija je najavila da će nova, stroža pravila za “tržište ugljika” predstaviti 14. srpnja zajedno s drugim regulama koje treba osvježiti kako bi se uskladile s nedavno usvojenim i za pojedine dionike izgledno bolno ambicioznim Zakonom o klimi, odnosno ciljem o smanjenju emisija štetnih plinova za 55% do 2030. godine, a u odnosu na razine iz 1990-ih.

Reuters navodi da nacrt prijedloga za novi ETS predviđa jednokratnu redukciju CO2 dozvola te brže smanjenje njihova broja na godišnjoj razini. Dokument ne navodi detalje, no oba poteza će dizajnom više ili manje poskupjeti poslovanje zahvaćenih biznisa, odnosno spriječiti deprecijaciju cijena dozvola.

Prijedlog bi mogao biti preinačen prije predstavljanja javnosti.

Inače, određivanje cijena  ugljika  jedan je  od  glavnih alata politike za  smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali je pritom poprilično hipotetski ili, ako preferirate, ezoteričan.

>>>Poljska, Mađarska i Češka traže jasan izračun i garanciju troškova ‘Zelenog dogovora’

Kako je definirala Svjetska banka: “Određivanje cijena  ugljika  instrument je  koji  obuhvaća vanjske troškove  emisija stakleničkih plinova – troškove emisija koje plaća država, poput štete na usjevima, troškova zdravstvene zaštite od toplinskih valova i suša te gubitaka imovine uslijed poplava i porasta razine mora – a povezuje ih s izvorima kroz cijenu, obično u obliku cijene emitiranog ugljičnog dioksida.”

Pratite nas na Google vijestima

Comments (1)

  1. […] >>>Komisija danak na CO2 želi proširiti na pomorski i cestovni transport, grijanje zgrada… […]

Comments are closed.