Biznis i ekonomija

Komisija donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za sustav trgovanja emisijama

Margrethe Vestager; Foto: Dati Bendo

U skladu s europskim zelenim planom i ciljem da EU do 2050. postane prvo klimatski neutralno gospodarstvo Komisija je danas donijela revidirane smjernice EU-a o državnim potporama u kontekstu sustava trgovanja emisijama koje će se primjenjivati na trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova nakon 2021. (“Smjernice za ETS”). Stupit će na snagu 1. siječnja na početku novog razdoblja trgovanja i zamijenit će smjernice donesene 2012.

>>>Čisti vodik okosnica strategije za transformaciju energetskog sustava: Komisija

Smjernicama za ETS nastoji se smanjiti rizik od “istjecanja ugljika”, do kojeg dolazi kada poduzeća presele proizvodnju u zemlje izvan EU-a s manje ambicioznim klimatskim politikama. Pritom se smanjuje gospodarska aktivnost u EU-u, a ne smanjuju se globalne emisije stakleničkih plinova. Konkretno, revidiranim smjernicama se državama članicama omogućuje da poduzećima u ugroženim sektorima nadoknade više cijene električne energije koje proizlaze iz cjenovnih signala za ugljik stvorenih ETS-om EU-a (takozvani “neizravni troškovi emisija”).

Istodobno, prekomjerna naknada za poduzeća u suprotnosti je s cjenovnim signalima koji se stvaraju u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama. U tom kontekstu, revidiranim smjernicama o ETS-u ciljat će se samo sektori izloženi riziku od istjecanja ugljika zbog visokih neizravnih troškova emisija i snažne izloženosti međunarodnoj trgovini za koje će se sniziti stopa nadoknade s 85 %, koliko je iznosila na početku prethodnog razdoblja trgovanja (2013. – 2020.), na 75 % i isključiti nadoknada za neučinkovite tehnologije i nadoknada uvjetovati time da predmetna poduzeća ulažu napore u cilju dekarbonizacije.

>>>Butković o dekarbonizaciji prometa: polako se mičemo s dna

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Kako bismo se na održiv način borili protiv klimatskih promjena i ostvarili ciljeve zelenog plana, moramo postaviti cijenu za emisije ugljika, izbjegavajući pritom istjecanje ugljika. Danas donesene revidirane smjernice EU-a o državnim potporama za trgovanje emisijama važan su element tog projekta. Njima se državama članicama omogućuje da podrže one sektore koji su zbog neizravnih troškova emisija najviše izloženi riziku od istjecanja ugljika. Istodobno pridonose troškovno učinkovitoj dekarbonizaciji gospodarstva izbjegavanjem prekomjernih naknada i neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.