Biznis i ekonomijaPreporučeno

Komisija objavila milijardu eura vrijedan poziv za zelene projekte | Obzor 2020.

Mariya Gabriel; Foto: Claudio Centonze/EC

Europska komisija danas je odlučila objaviti poziv u vrijednosti od milijarde eura za istraživačke i inovacijske projekte kojima će se prevladati klimatska kriza i zaštititi jedinstveni europski ekosustavi i bioraznolikost. Poziv u okviru europskog zelenog plana financirat će se iz programa Obzor 2020., a sutra se otvara za prijave. Njegov je cilj potaknuti oporavak Europe od krize uzrokovane koronavirusom pretvaranjem zelenih izazova u prilike za inovacije.

Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, izjavila je: Ovaj poziv u okviru europskog zelenog plana vrijedan milijardu eura posljednji je i najveći poziv u okviru programa Obzor 2020. Budući da se temelji na inovacijama, njime će se ubrzati pravedna i održiva tranzicija prema klimatskoj neutralnosti u Europi do 2050. Kako zbog sustavne transformacije nitko ne bi bio zapostavljen, želimo da se posebnim djelovanjima uspostave novi oblici suradnje s građanima te da ona imaju veću društvenu relevantnost i učinak.

Ovaj poziv u okviru europskog zelenog plana u važnim se aspektima razlikuje od prethodnih poziva u okviru Obzora 2020. Pošto se njime nastoje riješiti gorući problemi, cilj je postići jasne i opipljive rezultate u kratkom i srednjem roku, uz izglede za dugoročne promjene. Provest će se manje mjera, ali će one biti ciljanije, opsežnije i vidljivije, s naglaskom na brzoj prilagodljivosti, širenju i prihvaćanju rezultata.

Za financiranje će se odabrati projekti koji će donijeti rezultate i opipljive koristi u deset područja.

Osam tematskih područja odraz su ključnih elemenata europskog zelenog plana:

  1. povećanje klimatskih ambicija
  2. sigurna opskrba čistom i cjenovno pristupačnom energijom
  3. industrija za čisto i kružno gospodarstvo
  4. energija i energetski učinkovite zgrade
  5. održiva i pametna mobilnost
  6. strategija „od polja do stola”
  7. bioraznolikost i ekosustavi
  8. nulta stopa onečišćenja, netoksičan okoliš.

Dva horizontalna područja – produbljivanje znanja i osnaživanje građana – dugoročno će omogućiti dovršetak tranzicija iz europskog zelenog plana.

Ulaganjima u vrijednosti od milijarde eura nastavit će se izgradnja europskih sustava znanja i infrastrukture. Poziv uključuje prilike za međunarodnu suradnju kojima će se uvažiti potrebe slabije razvijenih zemalja, osobito u Africi, u kontekstu Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja.

Rok za podnošenje prijava je 26. siječnja 2021., a provedba odabranih projekata trebala bi započeti u jesen 2021.

Dan umrežavanja i informiranja o pozivu u okviru europskog zelenog plana i Obzora 2020. održat će se u okviru virtualnih Europskih dana istraživanja i inovacija od 22. do 24. rujna 2020. Više informacija pročitajte ovdje.