PreporučenoTech

Komisija predložila modernizaciju zakonodavstva o baterijama | Zeleni plan

Europska komisija u četvrtak je predložila modernizaciju zakonodavstva EU-a o baterijama, čime se konkretizira prva od mjera najavljenih u novom Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo. Održivost baterija tijekom cijelog njihova životnog ciklusa važna je za ostvarenje ciljeva europskog zelenog plana i postizanje cilja nulte stope onečišćenja, promicanje konkurentne održivosti, zeleni promet, čistu energiju i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. Ova inicijativa usmjerena je na rješavanje socijalnih, gospodarskih i ekoloških pitanja u vezi sa svim vrstama baterija.

>>>Globalna cijena postizanja klimatskih ciljeva jedan do dva bilijuna dolara godišnje | ETC

Baterije koje se stavljaju na tržište EU-a trebale bi postati održive, visokoučinkovite i sigurne tijekom cijelog vijeka trajanja. To znači da se baterije proizvode s najmanjim mogućim utjecajem na okoliš te se za njihovu proizvodnju koriste materijali dobiveni uz potpuno poštovanje ljudskih prava te socijalnih i ekoloških standarda. Baterije moraju biti dugotrajne i sigurne, a na kraju njihova vijeka trajanja trebalo bi ih prenamijeniti, obnoviti ili reciklirati, kako bi se izbjeglo rasipanje vrijednih materijala.

Promicanje konkurentne održivosti u Europi: Komisija predlaže uvođenje obveznih zahtjeva za sve baterije (tj. industrijske, automobilske, baterije za električne automobile i prijenosne baterije) koje se stavljaju na tržište EU-a. Zahtjevi kao što su upotreba odgovorno nabavljenih materijala s ograničenom upotrebom opasnih tvari te zahtjevi koji se odnose na barem minimalni sadržaj recikliranih materijala, ugljični otisak, učinkovitost, trajnost i označivanje, kao i ispunjavanje ciljeva prikupljanja i recikliranja, ključni su za razvoj održivije i konkurentnije industrijske proizvodnje baterija diljem Europe i cijelog svijeta.

Slijedom pravne sigurnosti dodatno će se potaknuti velika ulaganja i povećati proizvodni kapacitet za inovativne i održive baterije u Europi i izvan nje kako bi se odgovorilo na zahtjeve brzorastućeg tržišta.

Smanjenje učinka baterija na okoliš: Mjerama koje predlaže Komisija pridonijet će se postizanju cilja klimatske neutralnosti do 2050. Bolje i učinkovitije baterije bit će ključan doprinos elektrifikaciji cestovnog prometa, čime će se znatno smanjiti njegove emisije, povećati upotreba električnih vozila i omogućiti upotreba većeg udjela obnovljivih izvora energije u strukturi izvora energije EU-a.

>>>Divjak i Rimac razgovarali o baterijama, ‘ključnom partnerstvu’ za novac iz Obzora Europe

Ovim prijedlogom Komisija nastoji poticati kružno gospodarstvo u okviru vrijednosnih lanaca za baterije i promicati učinkovitiju upotrebu resursa u cilju smanjenja učinka baterija na okoliš. Od 1. srpnja 2024. punjive industrijske baterije i punjive baterije za električna vozila moći će se stavljati na tržište samo s deklaracijom o ugljičnom otisku.

Kako bi se zatvorio krug i kako bi se vrijedni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju baterija zadržali što je dulje moguće u europskom gospodarstvu, Komisija predlaže uspostavu novih zahtjeva i ciljeva u pogledu sadržaja recikliranih materijala te skupljanja, obrade i recikliranja baterija na kraju njihova vijeka trajanja. Time bi se osiguralo da se industrijske i automobilske odnosno baterije električnih vozila ne gube iz gospodarstva nakon njihova vijeka uporabe.

Kako bi se znatno poboljšalo i recikliranje prijenosnih baterija, trenutačna stopa prikupljanja od 45 % trebala bi porasti na 65 % 2025. i na 70 % 2030. kako bi materijali iz baterija koje upotrebljavamo kod kuće ostali u EU-u. Ostale baterije – industrijske, automobilske i baterije za električne automobile – moraju se u potpunosti prikupljati. Sve prikupljene baterije moraju se reciklirati i moraju se postići visoke razine oporabe, posebno vrijednih materijala kao što su kobalt, litij, nikal i olovo.

Predloženom uredbom definira se okvir kojim će se olakšati prenamjena baterija iz električnih vozila kako bi one mogle imati još jedan vijek trajanja, na primjer kao stacionarni sustavi za pohranu energije ili integrirani u elektroenergetske mreže kao izvori energije.

>>>Hrvatska treba ‘pametnu mrežu’ za samoopskrbu kuća i obrta električnom energijom: STOA

Upotreba novih IT tehnologija, konkretno putovnice za baterije i međusobno povezanih podatkovnih prostora, bit će važna za sigurnu razmjenu podataka, povećanje transparentnosti tržišta baterija i sljedivost velikih baterija tijekom njihova životnog ciklusa. Time će se proizvođačima omogućiti razvoj inovativnih proizvoda i usluga u okviru zelene i digitalne tranzicije.

Novim standardima održivosti baterija Komisija će na globalnoj razini promicati prelazak na zeleno gospodarstvo i uspostaviti model za daljnje inicijative u okviru svoje politike održivih proizvoda.

Izjave članova Kolegija:

Izvršni potpredsjednik za europski zeleni plan Frans Timmermans izjavio je: Čista energija ključna je za europski zeleni plan, ali to što se sve više oslanjamo na baterije, među ostalim u prometu, ne bi trebalo štetiti okolišu. Novom uredbom o baterijama pridonijet će se smanjenju utjecaja baterija na okoliš i društvo tijekom njihova životnog vijeka. Današnjim se prijedlogom EU-u omogućuje da poveća uporabu i proizvodnju baterija na siguran, kružan i zdrav način. 

Potpredsjednik za međuinstitucijske odnose Maroš Šefčovič rekao je: Komisija predlaže novi regulatorni okvir za baterije prilagođen budućim izazovima kako bi se osiguralo da na tržište EU-a dospiju samo najzelenije, najučinkovitije i najsigurnije baterije. Taj ambiciozni okvir kojim se uređuje transparentno i etično nabavljanje sirovina, ugljični otisak baterija i recikliranje neophodan je element za postizanje otvorene strateške autonomije u tom ključnom sektoru i ubrzanje našeg rada u okviru Europskog saveza za baterije.

>>>Državni tajnik Milatić o aktualnim i nadolazećim zakonima, prilikama za investicije u energetici

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Ovim inovativnim prijedlogom EU-a o održivim baterijama dajemo prvi veliki poticaj kružnom gospodarstvu u okviru našeg novog Akcijskog plana za kružno gospodarstvo. Baterije su važne za glavne sektore našega gospodarstva i društva – mobilnost, energetiku i komunikacije. Ovim zakonodavnim alatom usmjerenim na budućnost poboljšat će se održivost baterija u svakoj fazi njihova vijeka trajanja. Baterije su izrađene od vrijednih materijala i želimo osigurati da ne završe na otpadu. Održivost baterija mora rasti usporedno s njihovim rastućim brojem na tržištu EU-a.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton izjavio je: Europa mora povećati svoje strateške kapacitete u području novih i razvojnih tehnologija, uključujući baterije, koje su ključne za našu industrijsku konkurentnost i ostvarivanje naših ambicija u području zaštite okoliša. Ulaganjima i pravim političkim poticajima, uključujući današnji prijedlog novog regulatornog okvira, pomažemo uspostaviti potpuni vrijednosni lanac baterija u EU-u: od sirovina i kemikalija preko elektromobilnosti, sve do recikliranja.